Warsztaty ALS/BLS

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu- zapoznanie studentów kierunków medycznych z praktycznym podejściem do pierwszej pomocy. grupa docelowa- Studenci kierunków medycznych zasięg projektu – 15 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE- akcja mała Oddział autorski- Sposób realizacji projektu: Projekt jest realizowany we współpracy ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, oraz z Kołem Medycyny Ratunkowej. Na cyklicznych spotkaniach z lekarzami specjalizującymi się […]

Read More

Warsztaty Podstaw Pielęgniarstwa

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu – Nauka podstawowych czynności pielęgnacyjnych: Założenie kaniuli obwodowej Pobranie krwi Wykonanie wlewki doodbytniczej Zakładanie rękawiczek chirurgicznych (sterylnych) Cewnikowanie kobiety Bandażowanie kończyny górnej i dolnej Zakładanie sondy dożołądkowej Postępowanie w krwotokach grupa docelowa – studenci studiów medycznych zasięg projektu – 50 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE – duża średnia […]

Read More

Warsztaty Porodu Fizjologicznego

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: cel projektu – zapoznanie studentów z mechanizmem porodu fizjologicznego, praktyczne zajęcia z odbierania porodu na fantomach, omówienie zasad postępowania podczas porodu ulicznego grupa docelowa – studenci kierunku lekarskiego zasięg projektu – 20 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE – akcja mała Oddział autorski – Warszawa Sposób realizacji projektu: Warsztaty są […]

Read More

Warsztaty Umieranie Ludzka Rzecz

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu – przełamanie tabu, które otacza temat śmierci i umierania oraz przekazanie studentom podstawowych zasad pracy z osobami śmiertelnie chorymi ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych. Szczególny nacisk jest położony na odpowiednią komunikację pomiędzy lekarzem a chorym oraz zapoznanie się z metodami radzenia sobie ze śmiercią pacjentów. grupa docelowa – […]

Read More

WARSZTATY ECHOKARDIOGRAFII

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu – celem projektu jest praktyczna nauka Echokardiografii grupa docelowa – grupę docelową stanowią studenci medycyny zasięg projektu – 5 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE – akcja średnia Oddział autorski – Sposób realizacji projektu: Projekt realizowany jest w postaci warsztatów prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Klinik Kardiologii. Jeden cykl […]

Read More

Zdrowie Psychiczne

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Celem projektu było nawiązanie do higieny zdrowia psychicznego. Nauka relaksacji w stresujących sytuacjach. Zapoznanie z elementami  jogi, masażem oraz tańcem Ma – Uri. W zeszłych latach projekt realizowany był jako cykl wykładów na temat opanowania stresu, zarządzania czasem i równowadze umysłu. grupa docelowa –  studenci zasięg projektu – 200 osób […]

Read More

Warsztaty Chirurgii Laparoskopowej

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu: rozbudzanie zainteresowania chirurgią i zabiegowymi dziedzinami medycyny, doskonalenie umiejętności w dziedzinie chirurgii – kontakt z laparoskopami (zdolności manualne, precyzja, cierpliwość), kontakt z lekarzami specjalistami, pogłębienie wiedzy, odkrywanie predyspozycji studenta do kształcenia w danej specjalizacji, zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej z toku nauczania grupa docelowa – studenci kierunku lekarskiego zainteresowani chirurgią zasięg projektu – 30 osób […]

Read More

„Jak mądrze wybrać specjalizację? Czyli… Rób to, do czego jesteś stworzony!”

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu – ułatwienie studentom kierunków medycznych wyboru ścieżki kariery i specjalizacji oraz poznanie swoich predyspozycji zawodowych grupa docelowa – studenci Uniwersytetu Medycznego zasięg projektu – prelekcje ok. 300 osób, spotkania po 5 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE – akcja mała Oddział autorski – Poznań Sposób realizacji projektu: W ramach projektu […]

Read More

„Mały Medyk”

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu – edukacja uczniów szkół podstawowych w kwestiach związanych z medycyną, genetyką, biologią, rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci grupa docelowa – uczniowie szkół podstawowych zasięg projektu – Szkoły Podstawowe – 300 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE – duża akcja Oddział autorski – Poznań Sposób […]

Read More

Kultura przede wszystkim

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu: Wykształcenie lekarza, człowieka, który w przyszłości będzie reprezentować społeczeństwo oświecone nie powinno zamykać się tylko na stronach opasłych podręczników i murach uczelni. Wspólne wyjścia do teatru, opery, kina czy na koncerty pozwalają młodym adeptom sztuki lekarskiej spojrzeć z nieco innej perspektywy na otaczającą rzeczywistość i dać wytchnienie od czasu spędzonego na naukę. […]

Read More