Praktyki w Ministerstwie Zdrowia

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: przedstawienie Członkom Stowarzyszenia zasad działania Ministerstwa Zdrowia, jako organu decydującego o programie nauczania medycyny i ochronie zdrowia w Polsce grupa docelowa: najbardziej aktywni Członkowie Stowarzyszenia – zarówno lokalnie jak i ogólnopolsko zasięg projektu: 20-30 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: średnia Odział autorski: nieznany Sposób realizacji projekt […]

Read More

Ogólnopolski konkurs przypadki medyczne

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: promowanie nauczania medycyny na bazie przypadków medycznych poprzez organizację konkursu ocenionego pod kątem merytorycznym przez specjalistów w konkretnych dziedzinach grupa docelowa: studenci medycyny w Polsce zasięg projektu: 1500 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: duża Odział autorski: Wrocław Sposób realizacji projekt organizowany jest w całości przez ogólnopolskie […]

Read More

Warsztaty prawa dla studentów medycyny

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: zwiększenie poziomu wiedzy studentów medycyny na temat prawa medycznego ze względu na niską ilość godzin tego przedmiotu oraz duże znaczenie odpowiedzialności prawnej lekarzy w obecnych czasach grupa docelowa: studenci V, VI roku, lekarze stażyści zasięg projektu: do 200 osób na akcję klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: mała […]

Read More

Peer Support

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: informowanie nowych studentów o przedmiotach, podręcznikach, mieście w którym będą studiować w postaci komunikacji przez Facebook, organizacji spotkań informacyjnych i integracyjnych oraz wyjazdów „zerowych” grupa docelowa: studenci I roku kierunku lekarskiego zasięg projektu: 4500 osób w całej Polsce klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: duża Odział autorski: nieznany […]

Read More

Podstawy chirurgii

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: podnoszenie umiejętności szycia i innych zdolności chirurgicznych studentów kierunków medycznych grupa docelowa: studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, ratownictwa niższych lat zasięg projektu: około 20 osób na jedną akcję klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: mała Odział autorski: nieznany Sposób realizacji Organizacja pojedynczych warsztatów w grupach około 20 osobowych, uczonych […]

Read More

Med-Ex (Medical Education for Exchanges)

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: zwiększenie wartości edukacyjnej wymian SCOPE i SCORE organizowanych w Polsce grupa docelowa: studenci przyjeżdżający do Polski w ramach SCOPE i SCORE (tzw. incomings) zasięg projektu: ok. 500 osób rocznie klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: mała Odział autorski: nieznany Sposób realizacji Zorganizowanie anglojęzycznych warsztatów dla incomingsów z zakresu […]

Read More

Poznaj Swoją Specjalizację

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: przybliżenie studentom codziennej pracy lekarzy różnych specjalności grupa docelowa: studenci kierunku lekarskiego zasięg projektu: 40-200 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: mała Odział autorski: Warszawa Sposób realizacji wykłady trwające do 2h, na których występuje 2-3 lekarzy opowiadających o swojej pracy, możliwościach zarobkowych, poziomie stresu, jak ich praca […]

Read More