Roll the cancer! Wyroluj raka- Oddział Warszawa

Projekt „Roll The Cancer –Wyroluj raka” został stworzony w oparciu o alarmujące statystyki onkologiczne, które pokazują ogromne braki i niski poziom wiedzy w społeczeństwie. Na zasadzie peer –education oraz akcji społecznych, staramy się przekazać podstawową ale i zarazem najważniejszą wiedzę z zakresu onkologii. W ten sposób chcemy stworzyć świadome zdrowotnie społeczeństwo oraz poszerzyć wiedzę na […]

Read More

Nowotwory u dzieci- rodzicu dostrzeż objawy- Oddział Poznań

Projekt „Nowotwory u dzieci – Rodzicu, dostrzeż objawy” powstał w Oddziale Poznań w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland i funkcjonuje od grudnia 2012. Pragniemy rozpowszechniać wiedzę na temat nowotworów u dzieci wśród Rodziców, ponieważ gdyby nowotwory dziecięce były rozpoznawane we wczesnych stadiach, ich wyleczalność mogłaby sięgać nawet 100%! […]

Read More

Ratowanie na spontanie- Oddział Gdańsk

Kursy pierwszej pomocy prowadzone na lekcjach przysposobienia obronnego, w ramach przygotowania do egzaminu na prawo jazdy czy podczas festynów medycznych opierają się przede wszystkim na nauce resuscytacji. Zatrzymanie oddechu i krążenia jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia, dlatego każdy obywatel powinien umieć udzielić pomocy w takim przypadku. Jednak prawdopodobieństwo tego, że przyjdzie nam reanimować […]

Read More

Ratowanie na spontanie

Kursy pierwszej pomocy prowadzone na lekcjach przysposobienia obronnego, w ramach przygotowania do egzaminu na prawo jazdy czy podczas festynów medycznych opierają się przede wszystkim na nauce resuscytacji. Zatrzymanie oddechu i krążenia jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem stanowiącymbezpośrednie zagrożenie życia, dlatego każdy obywatel powinien umieć udzielić pomocy w takim przypadku. Jednak prawdopodobieństwo tego, że przyjdzie nam reanimować […]

Read More