Przychodnia Studencka – Oddział Bydgoszcz

„Przychodnia Studencka” to projekt w ramach, którego studenci pod nadzorem lekarzy będą wykonywać podstawowe badania osobom najbardziej potrzebującym. Celem akcji jest umożliwienie zasięgnięcia porady lekarskiej mieszkańcom miasta, którzy z powodu trudności materialnych nie mają możliwości korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki udziałowi w akcji przyszli lekarze nabywają cenne umiejętności związane nie tylko z wykonywaniem podstawowych […]

Read More

Daphne

Projekt „Daphne – STOP Przemocy wobec Kobiet” zajmuje się podnoszeniem świadomości i pewności siebie młodych kobiet. Dodatkowo zwiększamy wiedzę studentów medycyny, jak rozpoznawać ofiary przemocy oraz jak z nimi rozmawiać, aby uniknąć efektu „wtórnej wiktymizacji”. W tym celu, ze specjalistami, organizujemy warsztaty asertywności i samoobrony dla młodych kobiet oraz szkolenia dla studentów medycyny. Dzięki tym […]

Read More

Nibylandia- Oddział Wrocław

Nibylandia jest projektem, w ramach którego chodzimy na oddział psychiatryczny szpitala dziecięcego i staramy się umilić czas przebywającym tam pacjentom, jak również przeprowadzamy mini-akcje edukacyjne. Cele projektu -Umilenie czasu dzieciom przebywającym na oddziale psychiatrycznym -W przyjaznej atmosferze staramy się ‘przemycić’ im odrobinę wiedzy z zakresu innych akcji przeprowadzanych w IFMSA-Poland oddział Wrocław, jak „ W […]

Read More

Projekt Kultura- Oddział Śląsk

Projekt „Kultura” zajmuje się organizowaniem co jakiś czas wspólnego wyjścia do opery, teatru, filharmonii czy kina. Cele projektu Naszym celem jest wspólne spędzenie czasu w trochę inny sposób, odstresowanie, odreagowanie od nauki, zaznajomienie za sztuka, „ukulturalnienie się”. Uważam, że jest to bardzo ważne, aby interesować się różnymi formami kultury. Chciałabym, alby studenci medycyny otwarci byli […]

Read More

Meeting the youngsters- Oddział Olsztyn

Meeting the youngsters to projekt polegający na szerzeniu idei otwartości i tolerancji wśród uczniów szkół miasta poprzez przeprowadzanie lekcji na temat innych kultur i narodowości. Cele projktu Celem projektu jest otwarcie młodych, plastycznych jeszcze umysłów na ideę otwartości względem innych kultur, zwyczajów i narodowości. Chcemy uczyć młodych, że inny nie znaczy gorszy, a obcokrajowcy to […]

Read More

Let’s Ponglish/Mieszanka kulturowa- Oddział Olsztyn

Let’s Ponglish/Mieszanka kulturowa to integracyjne, cykliczne wyjścia do restauracji, pubów Olsztyńskich, na które zapraszamy studentów wydziału medycznego polskich i angielskich dywizji. Cele projektu Celami projektu jest wzbudzenie tolerancji względem odmienności, otwarcie się na drugiego człowieka, odłączenie się na chwilę od Internetu i portali społecznościowych, a także książek i spędzenie kilku godzin na rozmowie z drugim […]

Read More

Co dwie głowy to nie jedna- Oddział Łódź

Zajmujemy się pomocą uboższym dzieciom w nauce i rozwoju naukowym. Czynimy to poprzez udzielanie dzieciakom korepetycji z przedmiotów, z którymi mają problemy. Cele projektu Naszym celem jest pomoc jak największej ilości dzieci z problemami w szkole i nie tylko. Chcemy pomóc naszym podopiecznym w przedmiotach, z którymi nie dają sobie rady jak również staramy się […]

Read More

Nibylandia- Oddział Łódź

Nibylandia jest to lokalny projekt stowarzyszenia IFMSA-Poland, Oddział Łódź, realizowany w ramach programu stałego SCORP. Są to akcje cykliczne. Odbywają się one na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej. Wolontariusze organizują czas młodym pacjentom, grają z nimi w gry planszowe, organizują gry integracyjne, zabawy, zajęcia plastyczne, a także pomagają w lekcjach. Ponadto przekazują wiedzę o innych państwach, uczą […]

Read More

Wolontariusze dla Hospicjum- Oddział Gdańsk

Akcja mająca na celu niesienie pomocy Rodzinie Hospicyjnej (Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku), którą tworzą chorzy leczeni paliatywnie, ich rodziny oraz pracownicy hospicjum. Cele projektu Nasze działania w sposób szczególny dotyczą wolontariatu akcyjnego (pomoc w organizacji przyjęć, koncertów, zabaw dla dzieci). Grupa docelowa Pragniemy wspomóc osoby przebywające w hospicjum a także osoby […]

Read More

Zrozumieć autyzm- Oddział Białystok

Naszym celem jest przekazać wiedzę na temat autyzmu jak najszerszemu gronu studentów medycyny. Opis Akcji Należy zgłosić się do lokalnego ośrodka zajmującego się autyzmem. W Białymstoku jest to Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy Dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu, który chętnie organizuje takie warsztaty. Miejscem może być tenże ośrodek. Najcenniejsi się w tym projekcie odpowiednie osoby, które […]

Read More