Przychodnia Studencka – Oddział Bydgoszcz

„Przychodnia Studencka” to projekt w ramach, którego studenci pod nadzorem lekarzy będą wykonywać podstawowe badania osobom najbardziej potrzebującym. Celem akcji jest umożliwienie zasięgnięcia porady lekarskiej mieszkańcom miasta, którzy z powodu trudności materialnych nie mają możliwości korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki udziałowi w akcji przyszli lekarze nabywają cenne umiejętności związane nie tylko z wykonywaniem podstawowych […]

Read More

Nibylandia- Oddział Wrocław

Nibylandia jest projektem, w ramach którego chodzimy na oddział psychiatryczny szpitala dziecięcego i staramy się umilić czas przebywającym tam pacjentom, jak również przeprowadzamy mini-akcje edukacyjne. Cele projektu -Umilenie czasu dzieciom przebywającym na oddziale psychiatrycznym -W przyjaznej atmosferze staramy się ‘przemycić’ im odrobinę wiedzy z zakresu innych akcji przeprowadzanych w IFMSA-Poland oddział Wrocław, jak „ W […]

Read More

Projekt Kultura- Oddział Śląsk

Projekt „Kultura” zajmuje się organizowaniem co jakiś czas wspólnego wyjścia do opery, teatru, filharmonii czy kina. Cele projektu Naszym celem jest wspólne spędzenie czasu w trochę inny sposób, odstresowanie, odreagowanie od nauki, zaznajomienie za sztuka, „ukulturalnienie się”. Uważam, że jest to bardzo ważne, aby interesować się różnymi formami kultury. Chciałabym, alby studenci medycyny otwarci byli […]

Read More

Meeting the youngsters- Oddział Olsztyn

Meeting the youngsters to projekt polegający na szerzeniu idei otwartości i tolerancji wśród uczniów szkół miasta poprzez przeprowadzanie lekcji na temat innych kultur i narodowości. Cele projktu Celem projektu jest otwarcie młodych, plastycznych jeszcze umysłów na ideę otwartości względem innych kultur, zwyczajów i narodowości. Chcemy uczyć młodych, że inny nie znaczy gorszy, a obcokrajowcy to […]

Read More

Let’s Ponglish/Mieszanka kulturowa- Oddział Olsztyn

Let’s Ponglish/Mieszanka kulturowa to integracyjne, cykliczne wyjścia do restauracji, pubów Olsztyńskich, na które zapraszamy studentów wydziału medycznego polskich i angielskich dywizji. Cele projektu Celami projektu jest wzbudzenie tolerancji względem odmienności, otwarcie się na drugiego człowieka, odłączenie się na chwilę od Internetu i portali społecznościowych, a także książek i spędzenie kilku godzin na rozmowie z drugim […]

Read More

Co dwie głowy to nie jedna- Oddział Łódź

Zajmujemy się pomocą uboższym dzieciom w nauce i rozwoju naukowym. Czynimy to poprzez udzielanie dzieciakom korepetycji z przedmiotów, z którymi mają problemy. Cele projektu Naszym celem jest pomoc jak największej ilości dzieci z problemami w szkole i nie tylko. Chcemy pomóc naszym podopiecznym w przedmiotach, z którymi nie dają sobie rady jak również staramy się […]

Read More

Nibylandia- Oddział Łódź

Nibylandia jest to lokalny projekt stowarzyszenia IFMSA-Poland, Oddział Łódź, realizowany w ramach programu stałego SCORP. Są to akcje cykliczne. Odbywają się one na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej. Wolontariusze organizują czas młodym pacjentom, grają z nimi w gry planszowe, organizują gry integracyjne, zabawy, zajęcia plastyczne, a także pomagają w lekcjach. Ponadto przekazują wiedzę o innych państwach, uczą […]

Read More

Wolontariusze dla Hospicjum- Oddział Gdańsk

Akcja mająca na celu niesienie pomocy Rodzinie Hospicyjnej (Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku), którą tworzą chorzy leczeni paliatywnie, ich rodziny oraz pracownicy hospicjum. Cele projektu Nasze działania w sposób szczególny dotyczą wolontariatu akcyjnego (pomoc w organizacji przyjęć, koncertów, zabaw dla dzieci). Grupa docelowa Pragniemy wspomóc osoby przebywające w hospicjum a także osoby […]

Read More

Zrozumieć autyzm- Oddział Białystok

Naszym celem jest przekazać wiedzę na temat autyzmu jak najszerszemu gronu studentów medycyny. Opis Akcji Należy zgłosić się do lokalnego ośrodka zajmującego się autyzmem. W Białymstoku jest to Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy Dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu, który chętnie organizuje takie warsztaty. Miejscem może być tenże ośrodek. Najcenniejsi się w tym projekcie odpowiednie osoby, które […]

Read More

Medicinema- Oddział Białystok

MediCinema to pokazy filmów, zarówno fabularnych jak i dokumentalnych, których tematyka związana jest z szeroko rozumianą medycyną. Cele projektu Naszym celem jest wywołanie (przez zorganizowany seans filmowy) dyskusji wśród uczestników (głównie studentów medycyny) na trudne tematy, tj. eutanazja, aborcja. Grupa docelowa studenci kierunków medycznych Opis akcji MediCinema to pokazy filmów, zarówno fabularnych jak i dokumentalnych, […]

Read More