Daphne

Projekt „Daphne – STOP Przemocy wobec Kobiet” zajmuje się podnoszeniem świadomości i pewności siebie młodych kobiet. Dodatkowo zwiększamy wiedzę studentów medycyny, jak rozpoznawać ofiary przemocy oraz jak z nimi rozmawiać, aby uniknąć efektu „wtórnej wiktymizacji”. W tym celu, ze specjalistami, organizujemy warsztaty asertywności i samoobrony dla młodych kobiet oraz szkolenia dla studentów medycyny. Dzięki tym […]

Read More

Czytamy Pomagamy

==Opis projektu== ,,Czytamy Pomagamy” jest to ogólnopolski projekt stowarzyszenia IFMSA-Poland, realizowany w ramach programu stałego SCORP. Odbywa się on w dziecięcych szpitalach całej Polski. W zależności od Oddziału IFMSA-Poland, w którym odbywa się akcja, Koordynatorzy Lokalni zbierają chętne dzieci z oddziału lub kilku oddziałów. Każde z dzieci dostaje identyfikator z imieniem, aby łatwiej było nawiązać […]

Read More

Dotknijmy różnorodności

Opis Projektu Projekt „Dotknijmy Różnorodności” ma na celu przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych fizycznie studentom uczelni medycznych w całej Polsce. Powstał on w odpowiedzi na niepokojące statystyki – według wyników ankiety przeprowadzonej w 2011 roku wśród studentów kierunków medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym aż 66% ankietowanych ocenia swój stan wiedzy na temat osób z niepełnosprawnościami na […]

Read More