„Cervical Cancer Prevention Week” to Projekt zajmujący się tematyką prewencji raka szyjki macicy. „Dzięki prostemu badaniu, zapobiegaj rakowi szyjki macicy! Spytaj o badanie cytologiczne swojego ginekologia”. To jedno z głównych przesłań tego tygodnia. W ramach tego wydarzenia nawiązujemy współpracę z przychodniami, gdzie tworzymy stanowiska informacyjne, rozdajemy ulotki, aby przykuć uwagę naszej społeczności i nawiązać dialog.

Wychodzimy z założenia, że łatwiej o rozmowę w takich miejscach, niż na ulicy, gdzie temat ten może nie być potraktowany priorytetowo. W Polsce mniej niż 25% kobiet korzysta z badań skriningowych. Chcemy, aby każdy uświadomił sobie, że poprzez regularne badania cytologiczne i szczepienia profilaktyczne możemy uchronić się przed rakiem szyjki macicy.

Symbolem akcji jest „Perła mądrości”, symbol wyrażający poparcie dla profilaktyki raka szyjki macicy. Naszym partnerem jest European Cervical Cancer Association.

Cele projektu

Naszym celem jest zwiększenie świadomości wśród młodych kobiet odnośnie profilaktyki i wiedzy na temat raka szyjki macicy i zwiększenie liczby kobiet korzystających w związku z tym z badań przesiewowych.

Cele szczegółowe:

-bezpośrednia rozmowa z pacjentkami przychodni

-poświęcenie odpowiedniej ilości czasu każdej pacjentce

-danie możliwości zadawania pytań pacjentkom

-zaangażowanie do promocji badań skriningowych mediów

-zaangażowania do promocji badań skriningowych ginekologów

Grupa docelowa

Grupą docelową są studentki, kobiety w wieku 25-59 lat, młodzież szkolna.

Opis Akcji

1) Zebranie zespołu i przydzielenie zakresu obowiązków.

2) Kontakt z przychodniami ginekologicznymi, rodzinnymi, punktami K i Oddziałem Ginekologicznym MSW w Olsztynie celem uzyskania zgody na prowadzenie akcji,ustalenie miejsca i czasu działań.

3) Rozpisanie konkursu na plakat promujący akcję i ulotki.

4) Zdobycie środków na realizację projektów (plakatów, ulotek itd.).

5) Zdobycie ulotek informacyjnych i „Pereł mądrości”.

6) Przeszkolenie zespołu w zakresie wiedzy dotyczącej profilaktyki raka szyjki macicy.

7) Kontakt z mediami i promocja wiedzy na temat prewencji przy współpracy z lekarzem ginekologiem.

8) Przygotowanie punktu informacyjnego w miejscach prowadzenie akcji.

Kalendarium pracy z Projektem

Akcja prowadzona była do tej pory w dniach 20-26.01.2013. Ważne jest to, aby wypracować kontakt z przychodniami, z którymi będziemy współpracować na min. 2 tygodnie przed akcją. 3 tygodnie przed akcją powinien być rozpisany konkurs na projekty materiałów wykorzystywanych w czasie akcji, aby na 1 tydzień przed, były one gotowe do druku. Ważne jest też nawiązanie kontaktu z mediami celem promocji wiedzy nt. prewencji około 1 tyg. przed akcją.

Materiały

Plakaty, ulotki,

plakat-a-rak-160113.jpg-plakat rozwieszany w przychodniach w celu zachęcania kobiet do

badań

L1_Poland_offset_IFMSA- ulotki specjalnie przygotowane na tę okazję, gotowe do wydruku

L2_Poland_offset_IFMSA- ulotki specjalnie przygotowane na tę okazję, gotowe do wydruku

L3_Poland_offset_IFMSA- ulotki specjalnie przygotowane na tę okazję, gotowe do wydruku

Pearlalone.jpg- zdjęcie Perły mądrości

Nasza działalność

Do tej pory akcja odbyła się raz, w dniach 20-26 stycznia 2013 roku przy współpracy RUSS UWM, WSSE w Olsztynie, European Cervical Cancer Association. Do współpracy zapraszamy również lekarzy ginekologów, którzy udzielają nam wsparcia merytorycznego i biorą udział w wywiadach z mediami przez nas zaaranżowanych.

Rozliczanie akcji

Do tej pory akcja rozliczana była, jako akcja pojedyncza mała.

Punkty można przyznawać np. w zakresie:

-koordynowania akcji

-dystrybucji ulotek

-rozwieszania plakatów

-zorganizowania materiałów promocyjnych od sponsorów

-zamówienie gadżetów

-przygotowanie projektów gadżetów

-transport materiałów promocyjnych

Ewaluacja

W ramach ewaluacji można zorganizować spotkanie, gdzie osoby przygotowujące akcje wypowiadają się na temat mocnych i słabych stron, celem poprawy działań w następnym roku i wzmocnieniu tego, co było prowadzone dobrze.

Historia

Do tej pory akcją odbyła się raz, w dniach 20-26 stycznia 2013 roku przy współpracy RUSS UWM, WSSE w Olsztynie, European Cervical Cancer Association.

Koordynator Lokalny Projektu

Paula Dmochowska paula.dmochowska@gmail.com

Patronaty i Współpraca

  • WSSE w Olsztynie
  • European Cervical Cancer Association
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • RUSS UWM

Wydarzenia

http://www.mixcloud.com/radiouwmfm/tydzien-prewencji-raka-szyjki-macicy-inicjatywa-
studentow-medycyny-uwm/

Przydatne linki

http://koalicjarsm.pl/