Zajmujemy się pomocą uboższym dzieciom w nauce i rozwoju naukowym. Czynimy to poprzez udzielanie dzieciakom korepetycji z przedmiotów, z którymi mają problemy.

Cele projektu

Naszym celem jest pomoc jak największej ilości dzieci z problemami w szkole i nie tylko. Chcemy pomóc naszym podopiecznym w przedmiotach, z którymi nie dają sobie rady jak również staramy się rozwijać ich umiejętności w dziedzinach, którymi są zainteresowane. Naszył głównym celem jest niedopuszczenie do sytuacji, by nasz podopieczny zmuszony był powtarzać rok szkolny. Jednak staramy się także poszerzyć pozaszkolne zainteresowania dzieci.

Grupa docelowa

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i innych szkół ponadgimnazjalnych.

Opis Akcji

1. Znalezienie fundacji/szkoły posiadającej bazę podopiecznych w wymaganym wieku.

2. Nawiązanie współpracy z daną instytucją poprzez spotkanie z osobami kierującymi tymi miejscami wyjaśniające cele naszego projektu.

3. Znalezienie listy osób chętnych do udzielania dzieciom korepetycji poprzez listę mailingową IFMSA, grupy na facebook’u, plakaty na uczelni, maile zbiorowe poszczególnych lat studiów i wszelkie inne działające metody wraz z godzinami, kiedy chcieliby korepetycji udzielać. Od tego momentu można postąpić na dwa sposoby.

4.Stworzenie grupy na facebook’u do wymiany informacji. Szczególnie przydatna przy ewentualnym braku możliwości przyjścia, któregoś z korepetytorów. Wtedy łatwo możnaznaleźć dla niego zastępstwo.

Sposób 1:

a. Poproszenie współpracującej instytucji o listę dzieci z ich planami zajęć oraz przedmiotami, w których potrzebują pomocy.

b. Porównanie dostępnych osób z listą dzieci potrzebujących pomocy i odpowiednie dopasowanie zajęć.

Sposób 2:

a. Ustalenie współpracy z daną instytucją na zasadzie przysyłania do jej siedziby chętnych, którzy chcą udzielać korepetycji.

b. Dana placówka sama przydziela podopiecznych po rozmowie z potencjalnym korepetytorem.

5. Po przydzieleniu studentom podopiecznych rozpoczynają oni regularne spotkania gdzie przekazują dzieciakom potrzebną wiedzę.

6. W trakcie korepetycji studenci pomagają dzieciom w odrabianiu pracy domowej, tłumaczą im trudne zadania, uczą ich tego – czego w danym momencie potrzebują.

7. Po całym tygodniu korepetycji napisanie zbiorczego raportu o przeprowadzonych spotkaniach.

Nasza działalność

W IFMSA-Poland oddział Łódź od początku roku akademickiego 2013/2014 do 13 grudnia 2013 (5 tygodni) roku odbyło się 26 godzin korepetycji. Nie posiadam informacji na temat poprzedniego roku akademickiego poza faktem, że sam udzieliłem w nim 21 godzin korepetycji.

Rozliczanie akcji

Akcje rozliczamy co tydzień by ułatwić LEO pracę, tzn. w zbiorczym raporcie z całego tygodnia umieszczamy liczbę godzin korepetycji przeprowadzonych przez każdego ze studentów oraz która to akcja cykliczna (czyli który to tydzień od rozpoczęcia korepetycji w danym roku).

  • Koordynator akcji – akcja cykliczna mała.
  • Osoby uczestniczące w akcji – rozliczenie, udział w peer education, piszemy w opisie akcji ile dana osoba lekcji przeprowadziła, LEO mnoży ilość akcji x 3pkty.

Ewaluacja

Ewaluację przeprowadzamy dwutorowo:

1. Pytamy udzielających korepetycji o wyniki w nauce ich podopiecznego – często po rozpoczęciu korepetycji uczeń z dwójek czy trójek dostaje czwórki lub piątki na kartkówkach co jest dużym postępem.

2. Pytamy osoby odpowiedzialne za naszych podopiecznych w danej instytucji – oni posiadają najświeższe i najpełniejsze informacje o swoich wychowankach i często potrafią powiedzieć jak zmieniła się wiedza i umiejętności ucznia po rozpoczęciu spotkań z korepetytorem.

Patronaty i Współpraca

Caritas Archidiecezji Łódzkiej – na razie współpracujemy tylko z tą fundacją ze względu na brak większej ilości korepetytorów.

Inne

1. Warto uczulić studentów na częste nieobecności uczniów przy braku kontaktu dzień wcześniej. Dlatego należy przed spotkaniem dzwonić by potwierdzić obecność ucznia na zajęciach następnego dnia.

2. Warto prosić uczniów by przynosili kartkówki ze szkoły, gdzie dostali kiepskie oceny, aby dowiedzieć się, z czym mają największy problem.

3. Często uczniowie potrzebują większej ilości spotkań przed kartkówkami/sprawdzianami – jeżeli nie możemy im pomóc warto napisać do innych korepetytorów czy nie chcieli by nas zastąpić.

4. Czasami w ramach fundacji można podpisać umowę wolontariacką, która ma dużo plusów a nie wymaga większego wysiłku od studenta niż udzielania korepetycji w ramach akcji.