Opis projektu

„Miś pod Szpitalną Choinkę” jest projektem realizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland już od 2002 roku. Akcja skierowana jest do dzieci, które ze względu na swój stan zdrowia, w okresie świąt Bożego Narodzenia, muszą pozostać w szpitalnych łóżkach.

Każdego roku, w grudniu, oddziały pediatryczne w całej Polsce odwiedza święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Studenci medycyny w strojach Aniołów, Diabłów, Elfów i Skrzatów przynoszą dzieciom nie tylko prezenty –pluszowe maskotki i słodycze, ale też namiastkę świąt. Wizyty te są pełne radosnej atmosfery, ponieważ głównym założeniem projektu jest okazanie szczególnej troski dzieciom spędzającym ten niezwykły czas w szpitalu. Wspólne śpiewanie kolęd, gry i zabawy pozwalają małym pacjentom, chociaż na chwilę zapomnieć o chorobie, bólu, nieprzyjemnych badaniach i rozłące z rodzicami.

Założeniem projektu jest, aby każde dziecko w Polsce otrzymało ten sam prezent – maskotkę. Fundusze na zakup upominków zbierane są w różnoraki sposób. Organizowane są niepubliczne zbiórki pieniędzy przeprowadzane wśród studentów, koncerty kolęd, kiermasze świąteczne, aukcje i imprezy charytatywne, a także inne okolicznościowe wydarzenia. Wsparcia udzielają również partnerzy projektu.

Z roku na rok akcja obejmuje zasięgiem większą ilość szpitali, a prezenty trafiają do ogromnej ilości dzieci. Studenci włączają się niezwykle aktywnie i bardzo chętnie w przygotowania projektu, bo jak sami mówią największą satysfakcją jest wywołać uśmiech na twarzach małych pacjentów!

Cele projektu

Główne cele projektu to:

1. Otoczenie troską dzieci spędzających Boże Narodzenie w szpitalu poprzez zorganizowanie odwiedzin w szpitalach, a także zakup prezentów i słodyczy.

2. Zebranie funduszy, które to umożliwią.

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu są pacjenci szpitali pediatrycznych w całej Polsce, którzy ze względu na swój stan zdrowia są zmuszeni spędzić święta Bożego Narodzenia w szpitalnych łóżkach. Organizując odwiedziny w szpitalach nie tylko pomagamy najmłodszym, ale również udzielamy wsparcia ich rodzicom i najbliższym.

Opis Akcji

Każdego roku wiele dzieci zmuszonych jest spędzić w szpitalu świąteczny miesiąc grudzień. Aby pomóc im zapomnieć o bólu, nieprzyjemnych badaniach i rozłące z rodzicami, SCOPH organizuje w okresie przedświątecznym akcję Miś pod Szpitalną Choinkę. Na oddziały pediatryczne wyrusza kolorowy korowód, w skład którego wchodzą studenci przebrani za Świętych Mikołajów, Aniołki i Diabełki. Uczestnicy akcji rozdają dzieciom prezenty (w skład których wchodzą pluszowe misie, książeczki, owoce i słodycze), śpiewają razem kolędy i bawią się z nimi.

Kalendarium pracy z Projektem

1. ETAP – POZYSKANIE FUNDUSZY

Październik:

• Przygotowanie wzorów pism oficjalnych,

• Zorganizowanie spotkania informacyjnego,

• Powołanie zespołu zaangażowanego w realizację projektu,

• Zarezerwowanie sal potrzebnych do zorganizowania imprez, które

• Rozpoczęcie starań o uzyskanie patronatów honorowych projektu,

• Pozyskanie partnerów, odbędą się w ramach projektu,

• Nawiązanie kontaktów z mediami, władzami uczelni, innymi organizacjami

studenckimi,

• Zaplanowanie i rozpoczęcie akcji promocyjnej.

• Umieszczanie na portalu społecznościowym Facebook kalendarium akcji a także

informacji dotyczących planowanych działań.

Listopad

• Rozpoczęcie niepublicznych zbiórek pieniężnych i słodyczy

w akademikach, na terenie campusów uczelni,

• Kontynuowanie akcji promocyjnej.

Grudzień

• Zorganizowanie przynajmniej jednej dużej imprezy okolicznościowej np. świątecznej

gali charytatywnej, koncertu kolęd, kiermaszu rękodzieła artystycznego, warsztatów, z

której całkowity dochód zostanie przekazany na zakup prezentów,

• Podliczenie funduszy.

2 ETAP – ODWIEDZINY W SZPITALACH

Grudzień

• Znalezienie hurtowni i zamówienie pluszowych misiów,

• Zakupienie słodyczy,

• Uzyskanie zgód dyrekcji szpitali na odwiedziny w oddziałach pediatrycznych,

• Przygotowanie się do odwiedzin: kompletowanie strojów, opracowanie gier i zabaw

dla dzieci.

• Odwiedzenie dzieci w szpitalach.

3 ETAP – PODSUMOWANIE I EWALUACJA

Styczeń

• Sporządzenie podsumowania projektu,

• Przygotowanie podziękowań,

• Zwołanie spotkania podsumowującego akcję,

• Rozesłanie podziękowań partnerom i podmiotom współpracującym,

• Zgromadzenie raportów z poszczególnych oddziałów,

• Opracowanie ostatecznego podsumowanie całego projektu.

O postępach projektu społeczności lokalne są informowane na bieżąco poprzez wykorzystanie Fanapge’a projektu utworzonego na portalu społecznościowym Facebook. Projekt realizowany jest ze środków samodzielnie uzyskanych w trakcie przeprowadzanych niepublicznych zbiórek, a także z wykorzystaniem pomocy udzielonej przez partnerów projektu. Projekt jest realizowany w 12 oddziałach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, czyli w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Śląsku, Warszawie, Wrocławiu, a także Poznaniu (pod nazwą Doktor Miś dzieciom). Co roku zasięgiem obejmuje coraz większą liczbę szpitali, otaczając opieką również dzieci z hospicjów i domów dziecka.

Nasza działalność

Zgodnie z założeniami projektu prezentami mają zostać obdarowane dzieci ze szpitali pediatrycznych w każdym z 12 oddziałów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów.

Medycyny IFMSA-Poland, czyli w:

· Białymstoku.

· Bydgoszczy,

· Gdańsku,

· Krakowie,

· Lublinie,

· Łodzi,

· Olsztynie,

· Szczecinie,

· Śląsku,

· Warszawie,

· Wrocławiu,

· Poznaniu („Doktor Miś dzieciom”).

Ewaluacja

Ewaluacji dokonywana jest w styczniu każdego roku po zakończonym projekcie i przeprowadzana w oparciu o podsumowania poszczególnych imprez okolicznościowych i każdego z etapu projektu. Koordynatorzy Lokalni Projektów przeprowadzają analizę wszystkich działań z uwzględnieniem sytuacji problematycznych, które w przyszłości powinny zostać wyeliminowane.

Kolejnym krokiem jest zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt, dla wszystkich zainteresowanych osób. Na spotkaniu podane są do powszechnej opinii raporty, a także rozliczenie projektu.

Ostatnim etapem jest rozesłanie podziękowań i raportów do partnerów i podmiotów współpracujących.

Koordynator Ogólnopolski Projektu

Kinga Jeziernicka

Oddziały i Koordynatorzy

*Oddział Bydgoszcz- Tobias Ramseid Foss

*Oddział Katowice- Mateusz Jankowski

*Oddział Kraków- Magda Podbielska

*Oddział Lublin- Ola Gawarecka i Kinga Jeziernicka

*Oddział Łódź- Monika Grochowska

* Oddział Poznań- Weronika Gęderka

*Oddział Szczecin- Agnieszka Krukar

* Oddział Warszawa- Aleksandra Saletra

*Oddział Wrocław- Zuzanna Tomków

Patronaty i współpraca

  • Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice
  • prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • prof. dr hab. n. med. Halina Woś Kierownik Kliniki Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Członek
  • Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. dr hab. n. med. Maciej Miziołek
  • Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM prof. dr hab. n.med. Jerzy Wojnar
  • Prodziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wydarzenia w Oddziałach

• organizacja niepublicznych zbiórek pięniędzy na zakup zabawek na Uczelniach i w akademikach

• organizacja zbiórek misiów

• organizacja imprez w klubach studenckich, podczas których odbywają się kwesty

• organizacja długoterminowych kiermaszy świątecznych

• organizacja gali charytatywnych z licytacjami przedmiotów

• organizacja i koordynowanie korowodów na szpitalnych oddziałach pediatrycznych