Nibylandia jest to lokalny projekt stowarzyszenia IFMSA-Poland, Oddział Łódź, realizowany w ramach programu stałego SCORP. Są to akcje cykliczne. Odbywają się one na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej. Wolontariusze organizują czas młodym pacjentom, grają z nimi w gry planszowe, organizują gry integracyjne, zabawy, zajęcia plastyczne, a także pomagają w lekcjach. Ponadto przekazują wiedzę o innych państwach, uczą podstawowych rozmówek różnych języków, języka migowego, przeprowadzają mini kurs tańca, czy inne zajęcia edukacyjne.

 Cele projektu

– Umożliwienie pacjentom zapomnienia choć przez chwilę o szarej rzeczywistości szpitala

-Pomoc w nadrobieniu zaległości szkolnych

-Zapewnienie dzieciakom normalności, jakiej potrzebują

-Integracja dzieci

-Pojawienie się uśmiechu na twarzach młodych pacjentów

Grupa docelowa

Pacjenci z Oddziału Psychiatrii Młodzieżowej, w wieku 13-18 lat.

Opis Akcji

1. Skontaktowanie się z Ordynatorem Oddziału, przedstawienie zarysu projektu, uzyskanie zgody na przeprowadzanie akcji.

2. Skontaktowanie się z Dyrekcją, w celu omówienia szczegółów niezbędnych do rozpoczęcia akcji ( głównie co ma zawierać porozumienie i jakie kryteria mają spełniać wolontariusze).

3. Znalezienie osoby nadzorującej i koordynującej działania członków na terenie szpitala(pedagog/psycholog/pielęgniarka/lekarz).

4. Rekrutowanie osób chętnych do udziału w Projekcie wśród członków IFMSA.

5. Podpisanie porozumienia ze Szpitalem.

6. Dostarczenie do Dyrekcji listy uczestników, jednej na cały rok(w razie większej ilości chętnych po jakimś czasie już po oddaniu jednej listy, może ona ulec modyfikacji za zgodą Szpitala, jednak osoby dopisane również muszą przejść odpowiednie szkolenie)

7. Zorganizowanie spotkania uczestników akcji z KLP, w celu ustalenia szczegółów działania.

8. Zorganizowanie szkolenia BHP oraz spotkania z psychologiem/pedagogiem/psychiatrą, w celu przeszkolenia jak zachować się na Oddziale.

9. Udział w integracji młodzieży organizowanej przez szpital, w celu wstępnego zapoznania się z pacjentami – opcjonalne.

10. Przygotowanie programu spotkania z dziećmi.

11. Poinformowanie Ordynatora Oddziału o wizycie i jej charakterze.

12. Poinformowanie odpowiednich osób na oddziale o chęci użyczenia rzutnika, materiałów plastycznych i innych niezbędnych rzeczy.

13. Zapewnienie fotografa-opcjonalnie.

14. Przeprowadzenie akcji.

15. Rozliczenie akcji przez KLP.

Rozliczanie akcji

Punkty za daną akcję dostaje:

-Koordynator akcji (za organizację akcji cyklicznej małej)

-Uczestnik akcji (za udział w akcji i za przygotowanie zabaw dla dzieci, prezentacji multimedialnej, niezbędnych materiałów)

-Fotograf (za przygotowanie fotorelacji i umieszczenie jej na stronie oddziału)

Ewaluacja

Po każdej akcji jej uczestnicy wymieniają się swoimi spostrzeżeniami. Dają Koordynatorom swoje sugestie, co można zrobić, żeby akcja odniosła jeszcze większy sukces.

Historia

Projekt został reaktywowany w Oddziale Łódź w roku akademickim 2013/2014

Koordynator Lokalny Projektu

Katarzyna Mazur

e-mail: katarzyna.mazur01@gmail.com

Tel. 694069299

IFMSA Poland – Oddział Łódź