Nibylandia jest projektem, w ramach którego chodzimy na oddział psychiatryczny szpitala dziecięcego i staramy się umilić czas przebywającym tam pacjentom, jak również przeprowadzamy mini-akcje edukacyjne.

Cele projektu

-Umilenie czasu dzieciom przebywającym na oddziale psychiatrycznym

-W przyjaznej atmosferze staramy się ‘przemycić’ im odrobinę wiedzy z zakresu innych akcji przeprowadzanych w IFMSA-Poland oddział Wrocław, jak „ W kleszczach kleszczy”, „Pierwsza wizyta u ginekologa” czy „Męskie sprawy”.

Grupa docelowa

Młodzi pacjenci oddziału psychiatrycznego szpitala dziecięcego

Opis Akcji

Małe grupy studentów (ok. 4-5 osób) wychodzą do przebywających na oddziale dzieci z inicjatywą różnych zabaw, gier bądź też zajęć edukacyjnych.

Kalendarium pracy z Projektem

Akcje przeprowadzane są średnio raz na dwa tygodnie.

Rozliczanie akcji

Każde pojedyncze wyjście jest rozliczane jest jako ‘akcja mała’

Ewaluacja

Do tej pory nie była przeprowadzana ocena działalności w żaden formalny sposób. Jedynie rozmowy na linii LORP i KLP

Historia

Akcja po raz pierwszy miała miejsce w roku akademickim 2012/2013.

Koordynator Lokalny Projektu

Magdalena Sokołowska