NICE Project, czyli National Incomings Care and Excursions Project, działający w ramach Programów ds. Praktyk Wakacyjnych oraz Wymiany Naukowej w IFMSA-Poland skupia się głównie na organizacji weekendowych wyjazdów do innych miast niż te, w których nasi zagraniczni goście spędzają cały miesiąc podczas swoich praktyk. Jest to przede wszystkim element programu socjalnego, więc skupiamy się na dobrej zabawie, ale w równowadze z prezentowaniem najciekawszych zakątków naszych pięknych polskich miast.

Cele projektu

Cele główne

 • Umożliwienie jak największej liczbie studentów udziału w NICE Program.
 • Podniesienie poziomu organizacji Social Programu IFMSA-Poland
 • Współpraca pomiędzy oddziałami IFMSA-Poland
 • Współpraca pomiędzy Programem Stałym do spraw Praktyk Wakacyjnych a Programem Stałym do spraw Wymiany Naukowej.

Cele szczegółowe

 • Stworzenie jak najciekawszego programu weekendu w poszczególnych z miastach.
 • Ułatwienie pracy opiekunom wakacyjnymi
 • Promocja Polski
 • Zapewnienie studentom niezapomnianych wrażeń na najwyższym poziomie

Grupa docelowa

Studenci Incomings SCOPE i SCORE IFMSA-Poland

Opis Akcji

Już w kwietniu trzeba zacząć organizację akcji od stworzenia programu danego weekendu oraz wyliczenia wstępnego kosztorysu- najlepiej bazując na zeszłorocznych danych, które można uzyskać od KOP albo od poprzedniego KLP z danego miasta.

Potem należy udać się do instytucji zewnętrznych w celu omówienia szczegółów współpracy. Organizacjami jaki są obowiązkowe to: hostel lub akademik w celu zapewnienia dwóch noclegów. Przy organizacji noclegu trzeba dowiedzieć się czy w ramach noclegu dostępne są także posiłki iw zależności od możliwości albo zorganizować 2 śniadania oraz dwa posiłki popołudniowe w miejscu noclegu lub przy współpracy z firmą cateringową albo restauracją zlokalizowaną niedaleko zwiedzanych miejsc. Należy także ustalić cenę wejść do miejsc atrakcyjne turystycznie- np. muzeów- jakie uwzględnione zostały w programie weekendu. Opcjonalnie jest także organizacja transportu (jeśli jego konieczność wynika z planu weekendu) do odwiedzanych miejsc lub/i sprawdzenie możliwości przejazdów komunikacją miejską do każdego z odwiedzanych obiektów oraz najlepszej wersji biletów na przejazd daną trasą. Ostatnią grupą firm, do jakich należy się udać, są kluby albo inne firmy zapewniające uwzględnioną we wcześniejszym planie rozrywkę nocną na dwie noce weekendu. Po zrobieniu wszelkich koniecznych ustaleń należy podać ostateczny kosztorys weekendu, lecz nie później niż w wyznaczonym przez KOPa terminie. Następnie do obowiązków KLP jest pomoc w przygotowaniu promocji NICE-przesłanie zdjęć z zeszłorocznych akcji albo obiektów, które będą odwiedzane podczas weekendów. Oraz rozpowszechnianie ich zgodnie z wytycznymi KOPa. Potem należy zebrać grupę osób do pomocy w opiece nad grupą na każdy z weekendów. Po opublikowaniu przez KOP listy osób zakwalifikowanych na weekendy organizowane przez danego KLP należy nadzorować przesyłanie pieniędzy za osoby zakwalifikowane na wskazane wcześniej konto oraz kontynuować proces zapisów na dany weekend zgodnie ze wskazówkami KOPa. Bezpośrednio przed weekendem należy potwierdzić wszelkie dokonane rezerwacje , zakupić wszelkie potrzebne bilety (np. na transport komunikacji miejskiej) oraz dopilnować, aby każda z przyjeżdżających grup została odebrana z dworca i odprowadzona do miejsca noclegowego w dniu przyjazdu i dalej kontynuować przebieg weekendu zgodnie z wcześniej ustalonym planem.

Kalendarium pracy z Projektem

 • wiosenne ZD-> Ustalenie terminów poszczególnych weekendów NICE na lipiec i sierpień
 • Kwiecień: ->Przygotowanie Wstępnych Planów Weekendów
 • Kwiecień/maj-> Ustalenie ostatecznych Planów Weekendów w każdym z miast organizujących łącznie z kosztorysem podpartym ustaleniami z odpowiednimi organizacjami zewnętrznym
 • Maj-Promocja NICE Project wśród członków IFMSA-Poland (szczególnie członków zwyczajnych, którzy często nie słyszeli o NICE Project) oraz studentów Incomings
 • Koniec maja- opublikowanie folderu NICE part Exchanges zawierającego informacje odnośnie dat i programów weekendów w każdym z miast-organizatorów.
 • Połowa czerwca-> Rejestracja Studentów Incomings na Lipcowe Weekendy
 • Do końca czerwca-> zebranie grupy studentów Polskich, którzy będą mieli pomóc w opiece nad ncomings w każdym z weekendów.
 • 12.07-14.07.2013-> pierwszy weekend lipcowy=akcja
 • Połowa lipca-> Rejestracja Studentów Incomings na weekendy sierpniowe
 • 19.07-21.07.2013-> drugi weekend lipcowy
 • 26.07-28.07.2013->trzeci weekend lipcowy
 • 9.08-11.08.2013- >pierwszy weekend sierpniowy
 • 16.08-18.08.2013-> drugi weekend lipcowy
 • 23.08-25.08.2013-> trzeci weekend lipcowy
 • 2 tygodnie- 2dni przed każdym weekendem- Przekazanie wszelkich niezbędnych szczegółów odnośnie przebiegu weekendu przez KOP, KLP i koordynatorów weekendów osobom, które zadeklarowały się jako opieka.

Nasza działalność

Działamy oficjalnie już dwa lata. W minione wakacje odbyło się aż 12 weekendów w 3 Oddziałach i brali w nich udział incomings ze wszystkich miast. Do Krakowa w lipcu przyjechało ponad 90 inomings, do Warszawy koło 60 incomings oraz do Gdańska ponad 100 incomings. W sierpniu było 102 incomings w Warszawie, około 150 incomings w Krakowie oraz ponad 150 incomings w Gdańsku.

Rozliczanie akcji

Akcja ma specjalne punkty w taryfikatorze, wg których można ją rozliczyć- organizacja weekendu przez LC i w zależności od stopnia zaangażowania danej osoby można przyznać od 1-24 pkt. Dodatkowo jeśli ktoś zrobił tylko pojedynczą czynność jak np. odprowadzenie grupy z dworca do akademika/hostelu to rozliczamy zgodnie z punktacją za dane czynności.

Ewaluacja

Ankiety w Google.docs dla incomings po każdym weekendzie oraz dla organizatorów

każdego weekendu. W razie konieczność ewaluacja na forum SCOPE i SCORE Teamu podczas

jesiennego ZD albo w innej formie.

Historia

Działanie Projektu pod nazwą NICE Project sięga dwóch/trzech lat i był niejednokrotnie prezentowany na spotkaniach międzynarodowych IFMSA.

Koordynator Ogólnopolski Projektu

Maria Burska;

majkaburska@gmail.com;

tel. 797 722 132

Oddziały i Koordynatorzy

 • Oddział Bydgoszcz-
 • Oddział Katowice – Hanna Cholewa
 • Oddział Kraków – Patryk Ryniak – patryn2@gmail.com
 • Oddział Lublin- Zbigniew Poterek
 • Oddział Łódź – Krzyszotof Orczyk
 • Oddział Poznań – Stanisław Chmiel
 • Oddział Szczecin – Dagmara Węgrzynowicz
 • Oddział Warszawa – Mateusz Bajkowski mateuszbajkowski@gmail.com
 • Oddział Wrocław- Anna Potyrcha
 • Oddział Olsztyn – Łukasz Jaśkiewicz

Patronaty i Współpraca

Ogólnopolskie

brak

Lokalne

brak

Wydarzenia w Oddziałach

https://www.facebook.com/scope.ifmsa.poland

.

Przydatne linki

[www.incomings.ifmsa.pl] – strona projektu,gdzie znajdują się wszelkie ważne informacje dot. projektu