Ogólny opis projektu

 • status projektu: ogólnopolski
 • cel projektu: promowanie nauczania medycyny na bazie przypadków medycznych poprzez organizację konkursu ocenionego pod kątem merytorycznym przez specjalistów w konkretnych dziedzinach
 • grupa docelowa: studenci medycyny w Polsce
 • zasięg projektu: 1500 osób
 • klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: duża
 • Odział autorski: Wrocław

Sposób realizacji

 • projekt organizowany jest w całości przez ogólnopolskie struktury IFMSA-Poland, w postaci 3 etapów:
  • internetowego, w postaci testu online, który wyłoni 100 studentów do dalszego etapu
  • lokalnego, organizowanego jednocześnie we wszystkich Oddziałach IFMSA-Poland w postaci test, kwalifikującego 10 finalistów
  • finału połączonego z konferencją na temat przypadków medycznych w jednym z Oddziałów IFMSA-Poland (organizator zostanie wyłoniony drogą konkursu)
 • przypadki przygotowywane są przez Portal PrzypadkiMedyczne.pl

Unifikowane ogólnopolsko

 • logo
 • schemat promocji
 • organizacja etapu lokalnego

Osoby odpowiedzialne:

 

Partnerzy ogólnopolscy projektu: portal Przypadki Medyczne