Projekt realizowany na zasadzie edukacji rówieśniczej (ang. peer education )wśród dziewcząt w liceach i gimnazjach. Podczas 45-minutowych lekcji prowadzonych w grupach kilkunastoosobowych tłumaczymy jak wygląda wizyta u ginekologa, jak należy się do niej przygotować, na czym polega badanie ginekologiczne. Przybliżamy zagadnienia związane z cyklem miesiączkowym, chorobami przenoszonymi drogą płciową, a także poruszamy tematy związane z profilaktyką raka sutka i raka szyjki macicy. Demonstrujemy także wzierniki ginekologiczne i szczoteczki do pobierania cytologii. Dziewczęta otrzymują od nas również ulotki z instrukcją samobadania piersi oraz adresy poradni ginekologicznych. Celem projektu jest zachęcanie dziewcząt do regularnych wizyt u ginekologa oraz zmniejszanie lęku związanego z pierwszą wizytą, a także uświadomienie istoty badań profilaktycznych zapobiegających nowotworom.

 Cele projektu

Poprzez lekcje w szkołach chcemy obniżyć lęk i zachęcić uczennice do profilaktycznych wizyt u ginekologa, a poprzez to zwiększyć wykrywalność wczesnych zmian nowotworowych. Będzie to prowadziło do obniżenie śmiertelności z powodu tych nowotworów.

Grupa docelowa

Uczennice szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w wieku 14 – 18 lat.

Dziewczęta, które najprawdopodobniej nie były jeszcze u lekarza ginekologa, a są jak wszystkie kobiety narażone na schorzenia narządów rodnych.

Opis Akcji

1. Szkolenie Edukatorów w Oddziale na każdym etapie Akcji. Motywowanie do prowadzenia zajęć. Zorganizowanie materiałów edukacyjnych na lekcje (wzierniki, szczoteczki cytologiczne, kalendarzyki etc.) z Lokalnych Centrów Onkologii/Szpitali Klinicznych/Poradni Ginekologicznych.

2. Znalezienie szkoły, która jest chętna przeprowadzić u siebie lekcje z programu

PWG:

a. Kontakt z Dyrekcja wybranej placówki oświatowej i przedstawienie Project Proposalu.

b. Kontakt z Pedagogiem/Psychologiem szkoły.

c. Uzyskanie planu zajęć dla wybranych klas

d. Uzyskanie od szkoły informacji, jaki sprzęt jest w stanie udostępnić (rzutnik, komputer, dostęp do Internetu).

e. Ewentualne przesłanie prezentacji z PWG na życzenie szkoły.

3. Równocześnie z pkt 1) : poszukiwanie w Oddziale Edukatorów chętnych do przeprowadzenia lekcji.

4. Podział Edukatorów na dni i klasy:

5. Przeprowadzenie akcji w szkole:

a. Przesłanie na listę dyskusyjną/grupę na facebooku planu zajęć.

b. Indywidualne zapisy poszczególnych Edukatorów do klas.

c. Ostateczne zatwierdzanie planu przez KLP.

a. Po każdym dniu akcji napisanie przez Edukatora raportu.

6. Weryfikacja przesłanych raportów przez KLP.

7. Wspólna ewaluacja programu przez KLP i Edukatorów na osobnym spotkaniu:

8. Sporządzenie raportu z zajęć. Przesłanie do KOP w terminie wcześniej ustalonym.

b. Mailowe przesłanie raportu przez Edukatora do KLP.

a. Indywidualna ocena poszczególnych Edukatorów.

b. Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej akcji.

c. Ustalenie planu przyszłej akcji.

a. Liczba lekcji

b. Liczba edukatorów

c. Liczba wyedukowanych osób

d. Partnerzy

Kalendarium pracy z Projektem

Nie dotyczy : akcja odbywa się cały rok, w zależności od liczby zainteresowanych szkół.

Materiały

Prezentacja multimedialna – używana w trakcie lekcji.

„Poradnik” dla Edukatorów , MILESTONES FGC– przygotowanie przed zajęciami.

Project Proposal – zanoszony do szkoły, do Dyrekcji/Psychologa w razie potrzeby.

Potrzebny w czasie poszukiwania partnerów/sponsorów projektu.

Ankieta dla uczniów.

Materiały do merytorycznego przygotowania przed zajęciami dla Edukatorów.

 

Nasza działalność

Styczeń – wrzesień 2013

*Oddział Białystok- 29 lekcji,

*Oddział Gdańsk – 22 lekcje

*Oddział Bydgoszcz- 9 lekcji

*Oddział Kraków – 4 lekcje

*Oddział Lublin- 9 lekcji

*Oddział Łódź – 11 lekcji

*Oddział Poznań- 32 lekcje

*Oddział Szczecin – 9 lekcji

* Oddział Śląsk- 25 lekcji

*Oddział Warszawa – 22 lekcje

2013 rok styczeń – wrzesień, łączna liczba akcji : 172 lekcji.

Rozliczanie akcji

Koordynator akcji – akcja cykliczna mała.

Osoby uczestniczące w akcji – rozliczenie, udział w peer education, piszemy w komentarzu (!) ile dana osoba lekcji przeprowadziła, LEO mnoży ilość akcji x 3pkty.

Ewaluacja

Przed rozpoczęciem projektu w danej szkole przeprowadzamy ankiety, w których pytamy czy dziewczęta były już u ginekologa oraz sprawdzamy ich wiedzę. Jak wiemy z doświadczenia większość dziewcząt, w szkołach objętych programem nie była jeszcze u tego specjalisty. Fakt ten często zaskakuje pedagogów i zauważają oni wtedy jak potrzebny jest nasz program. Także wiedza młodych kobiet nie jest zadowalająca – nie znają one podstawowych pojęć takich jak badanie cytologiczne lub USG endowaginalne – co także uwidacznia przeprowadzona ankieta.

Historia

Projekt został założony w Polsce i działa od 1996 roku. W programie uczestniczą także Peru i Słowacja. W 2013 roku w czasie marcowego General Assembly w Baltimore (USA) projekt zdobył II nagrodę podczas Project Fair.

 Patronaty i Współpraca

Ogólnopolskie

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Lokalne

Białostockie Centrum Onkologii- Białystok

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący – Białystok

Oddział Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego- Bydgoszcz

Centrum Onkologii -Gliwice

Studenckie Koło Naukowe Ginekologii Onkologicznej – Gdańsk

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych – Gdańsk

Centrum Onkologii – Warszawa

Oddział NFZ – Szczecin

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący – Kraków

Wydarzenia w Oddziałach

W Gdańsku :

http://gdansk.ifmsa.pl/pl/artykul,edukatorzy_pwg_i_meskich_spraw_po_raz_kolejny,24

3

W Białystoku:

http://www.8lo.bialystok.pl/?subaction=showfull&id=1356002383&archive=&start_fro

m=&ucat=5&

W Lublinie

http://www.2lo.lublin.pl/new_www/index.php?option=com_content&task=view&id=27

87&Itemid=49

==Przydatne linki==

fanpage na facebooku – https://www.facebook.com/pewugie