Ogólny opis projektu

  • status projektu: ogólnopolski
  • cel projektu: przedstawienie Członkom Stowarzyszenia zasad działania Ministerstwa Zdrowia, jako organu decydującego o programie nauczania medycyny i ochronie zdrowia w Polsce
  • grupa docelowa: najbardziej aktywni Członkowie Stowarzyszenia – zarówno lokalnie jak i ogólnopolsko
  • zasięg projektu: 20-30 osób
  • klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: średnia
  • Odział autorski: nieznany

Sposób realizacji

  • projekt organizowany jest w całości przez ogólnopolskie struktury IFMSA-Poland

Unifikowane ogólnopolsko

  • logo
  • identyfikatory

Osoby odpowiedzialne:  Michał Matuszewski i Katarzyna Filipiak

Partnerzy ogólnopolscy projektu: Ministerstwo Zdrowia