„Przychodnia Studencka” to projekt w ramach, którego studenci pod nadzorem lekarzy będą wykonywać
podstawowe badania osobom najbardziej potrzebującym. Celem akcji jest umożliwienie zasięgnięcia porady
lekarskiej mieszkańcom miasta, którzy z powodu trudności materialnych nie mają możliwości korzystania z
podstawowej opieki zdrowotnej.

Dzięki udziałowi w akcji przyszli lekarze nabywają cenne umiejętności związane nie tylko z wykonywaniem
podstawowych badań, diagnozowaniem i opracowywaniem planu leczenia ale także zdolność nawiązywania
kontaktu z pacjentem i empatię, które są niezmiernie ważne w tym zawodzie.

Przychodnia działa w pomieszczeniu udostępnionym przez bydgoskie Stowarzyszenia Miłosierdzia i otwie-
ra swoje drzwi zazwyczaj raz w tygodniu. Wyposażenie, materiały medyczne oraz leki zostały sfinansowane
przez Fundację Neuca dla Zdrowia.

Plany, które chcielibyśmy wdrożyć w tym roku akademickim:

• otwarcie Przychodni Studenckiej w Toruniu,

• przeprowadzanie przesiewowych badań USG,

• wyposażenie pomieszczenia w sprzęt sanitarny,

• zakup antybiotyków,

• zakup antytoksyn,

• rejestracja jako Punkt Pomocy Medycznej.

 

Linki:

http://miastakobiet.pl/366750,Naiwne-z-wyboru-zalozycielki-przychodni-Otwarte-Drzwi.html