Kursy pierwszej pomocy prowadzone na lekcjach przysposobienia obronnego, w ramach przygotowania do egzaminu na prawo jazdy czy podczas festynów medycznych opierają się przede wszystkim na nauce resuscytacji. Zatrzymanie oddechu i krążenia jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia, dlatego każdy obywatel powinien umieć udzielić pomocy w takim przypadku. Jednak prawdopodobieństwo tego, że przyjdzie nam reanimować poszkodowanego, jest o wiele mniejsze niż sytuacja, w której będziemy świadkami wypadku samochodowego, napadu padaczki, omdlenia czy krwotoku. Celem warsztatów jest wytłumaczenie uczestnikom najprostszych i najbardziej praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy przez omawianie realnych sytuacji. Słuchacze biorą czynny udział przez przedstawianie swoich propozycji zachowania w konkretnych zdarzeniach.

 Cele projektu

Chcemy, aby każdy uczestnik zrozumiał, że do działania na miejscu zdarzenia nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza, a wystarczyć mogą ręce i głowa pełna dobrych pomysłów. Podczas szkolenia duży nacisk jest również kładziony na zasady zachowania bezpieczeństwa przez ratującego oraz umiejętność przekazywania informacji dyspozytorowi pogotowia ratunkowego.

Grupa docelowa

W pierwotnym założeniu grupą docelową byli jedynie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jednak z biegiem czasu zaczęliśmy prowadzić zajęcia także w szkołach podstawowych i gimnazjach. Schemat warsztatów jest zawsze taki sam, należy jedynie dobrze dobrać przypadki do konkretnej grupy wiekowej.

Opis Akcji

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROJEKTEM W ODDZIALE:

Zaczynamy pracę przez rozesłanie mailingiem uczelni wiadomość o nowym projekcie i zapraszamy chętnych na spotkanie informacyjne. Na nim tłumaczymy, jaki jest pomysł i poprosimy zainteresowanych o napisanie przypadków. Później spotkamy się jeszcze raz i z pomocą ratownika wspólnie omawiamy te sytuacje. Ustalamy, co będziemy chcieli przekazywać młodzieży w poszczególnych przypadkach (ważne, aby informacje były spójne i żeby najważniejsze rzeczy pojawiły się na pewno na każdych zajęciach). Na tej podstawie powstaje konspekt do zajęć dla edukatorów (konspekt Oddziału Gdańsk dostępny w materiałach do pobrania). Jest on dosyć szczegółowy i wyczerpująco prezentuje, jak prowadzimy te zajęcia. Opieramy się na prezentacji, która również dostępna jest w materiałach.

ORGANIZACJA AKCJI

Zajęcia obejmują dwie godziny lekcyjne dla jednej klasy. Należy skontaktować się ze szkołą (dyrekcja, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa) osobiście lub telefonicznie, aby ocenić zainteresowanie projektem. Jeśli szkoła jest chętna, podsyłamy informator ze szczegółami dotyczącymi akcji. Następnie ustalamy ze szkołą grafik zajęć dla poszczególnych klas. Przed ustaleniem terminów warsztatów w szkole warto zebrać dyspozycyjność edukatorów, żeby wiedzieć, na jakie dni umawiać się z placówką (aby nie zaistniała sytuacja, w której mamy umówione zajęcia, a nie ma kto ich poprowadzić). Zajęcia prowadzą zazwyczaj dwaj edukatorzy. Najlepiej by było, aby obydwoje przeszli wcześniej wewnętrzne warsztaty, podczas których z ratownikiem omawiane są przypadki. Jeśli nie ma takiej możliwości, zajęcia może prowadzić jedna osoba po szkoleniu oraz druga „nowa”.

Kalendarium pracy z Projektem

Projekt odbywa się cyklicznie w trakcie roku szkolnego.

 Materiały

Prezentacja z przypadkami opracowanymi w Oddziale Gdańsk (.ppt)

Konspekt zajęć (.doc)

Informator dla szkół (.doc)

Nasza działalność

W Oddziale Gdańsk w okresie grudzień 2012 – grudzień 2013 w zajęciach wzięło udział 23 klasy, łącznie ponad 530 osób. W Oddziale Wrocław projekt gościł u 4 klas, a także stoisko pojawiło się podczas akcji „Zdrowie pod kontrolą”.

Rozliczanie akcji

Koordynator: cykliczna akcja mała, przygotowanie materiałów na akcję

Uczestnicy: udział w peer education. Każde zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne, dlatego należy w uwagach napisać, ile godzin lekcyjnych łącznie przeprowadził uczestnik, co później zostanie przez LEO przeliczone na odpowiednią liczbę punktów.

Ewaluacja

Uczestnicy warsztatów na koniec zajęć anonimowo odpowiadają na 4 pytania: 1. Co najbardziej podobało się w warsztatach? 2. Co się nie podobało? 3. Jaka informacja najbardziej utkwiła w pamięci? 4. Ocena prowadzących.

W ciągu roku akademickiego warto zorganizować spotkanie grupy roboczej, na którym można zastanowić się, jak urozmaicić zajęcia, opracować nowe przypadki i przygotować do działania nowych edukatorów.

Historia

Projekt powstał w Oddziale Gdańsk w listopadzie 2012 roku, jego prezentacja odbyła się podczas sesji SCOPH na jesiennym ZD w Międzyzdrojach. Pierwsza akcja w szkole została przeprowadzona 12 grudnia 2012 roku.

Poza Oddziałem Gdańsk zainteresowanie projektem wyraziły Oddział Wrocław, Warszawa, Łódź, Kraków.