Seksualia to cykl wykładów naukowych o szeroko pojętej seksualności człowieka. Mają na celu uświadomienie złożoności erotycznej nauty człowieka i przełamanie tabu z tym związanego. W Gdańsku organizowane są w terminie uczelnianych medykaliów.

 Cele projektu

Naszym celem jest dostarczenie naukowych informacji na temat seksualności człowieka i przełamanie oporów związanych z otwartą rozmową na ten temat. Ponieważ cykl studiów medycznych w większości uczelni nie zawiera przedmiotu seksuologia wśród obowiązkowych zajęć dla wielu są to tematy sprawiające trudności, budzące opory i wstyd. Liczymy, że organizowane przez nas konferencje podniosą poziom rzetelenej wiedzy środowiska medycznego i pozwolą na swobodne poruszanie się w tym temacie.

Grupa docelowa

Projekt adresowany jest przede wszystkim do studentów kierunku lekarskiego.

Opis akcji

Akcja wymaga przede wszystkim zorganizowania możliwie bogatych wykładów na temat związane z seksuologią. Aby przygotować wartościowy i interesujący program należy zapoznać się najpierw z tematyką poruszaną na poprzednich edycjach projektu. Możliwie wcześnie należy zabrać się za poszukiwanie wykładowców. Kolejnym zadaniem jest zorganizowanie miejsca konferencji – odpowiednio dużej sali, auli wyposażonej w sprzęt audiowizualny. Po wykonaniu powyższych zadań czas na akcję promocyjną. Odpowiednio przygotowana pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Dobrymi kanałami są plakaty rozwieszane na uczelni oraz serwis facebook. Ponieważ w Gdańsku projekt koreluje czasowo z Uczelnianymi Medykaliami można rozważyć wspólny mailing razem z samorządowymi informacjami o imprezie.

Kalendarium pracy z Projektem

– październik – wybór koordinátora lokalnego projektu

– listopad – szkolenie z ogólnych zasad prowadzenia projektów

– grudzień, styczeń – planowanie

– maj – realizacja przedsięwzięcia

Nasza działalność

Do tej pory odbyły się w Gdańsku 4 edycje projektu, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. Udział w Seksualiach wziął m.in. prof. Zbigniew Izdebski.

Rozliczanie akcji

Akcja rozliczana jest jako jednorazowa akcja średnia lub duża w zależności od rozmachu. Należy uwzględnić wkład osob, które brały udział przy organizacji wydarzenia.

Koordynator Lokalny Projektu

Oddział Gdańsk – Grzegorz Kuczyński, g.qczynski@gumed.edu.pl