„Superbohaterowie” to Projekt zajmujący się tematyką prewencji HIV/AIDS. Skierowany jest on do środowiska studentów, młodzieży i prowadzony jest w trakcie Juwenaliów „Kortowiada”. Naszym celem jest zwiększanie świadomości odnośnie dróg zakażenia HIV, tego jak możemy się chronić przed zakażeniem, a także ogólnej wiedzy nt. HIV i AIDS. Uczestnicy akcji przebierają się za Superbohaterów, którzy rozdając naklejki i „opieczątkowując” młodych ludzi, mają w chwytliwy i przekonujący sposób zachęcać wszystkich do bezpiecznych zachowań.

Cele projektu

Naszym celem jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród studentów i społeczności miasta Olsztyn, zwiększenie wiedzy odnośnie dróg zakażenia wirusem, zwiększenie ogólnej wiedzy nt. HIV/AIDS.

Grupa docelowa

Grupą docelową są studenci, młodzież szkolna, uczestnicy „Kortowiady”.

Opis Akcji

1) Zebranie zespołu i przydzielenie zakresu obowiązków.

2) Kontakt z organizatorami „Kortowiady”, celem uzyskania zgody na prowadzenie akcji, ustalenie miejsca i czasu działań.

3) Rozpisanie konkursu na chwytliwe hasła, które można użyć na materiałach promocyjnych.

4) Przygotowanie projektów materiałów wykorzystanych w czasie akcji: plakatów, naklejek, pieczątek.

5) Zdobycie środków na realizację projektów (plakaty itd.), a także prezerwatyw.

6) Wyznaczenie osób przebierających się za Superbohaterów i przygotowanie strojów.

7) Przygotowanie punktu informacyjnego z ulotkami i rozdawaniem prezerwatyw- prezerwatywy mogą być rozdawane np. w zamian za uzupełnienie krótkiej ankiety sprawdzającej wiedzę nt. HIV/AIDS

Kalendarium pracy z Projektem

Akcja prowadzona jest w czasie trwania olsztyńskich Juwenaliów „Kortowiada”, które odbywają się co roku w maju. Kontaktujemy się z organizatorami miesiąc przed rozpoczęciem obchodów, projekty najlepiej jeśli gotowej są na 2 tygodnie przed akcją, aby materiały mogły być w użytku tydzień przed akcją (szczególnie chodzi o rozwieszanie plakatów).

Materiały

Plakaty, naklejki, pieczątki, ulotki (KC ds. AIDS, WSSE), prezerwatywy, stroje Superbohaterów KORTOWIADA-2013.jpg-projekty używanych przez nas naklejek i pieczątek

Nasza działalność

Do tej pory akcją odbyła się raz, w dniach 23-16 maja 2013 roku przy współpracy RUSS UWM.

Rozliczanie akcji

Do tej pory akcja rozliczana była, jako akcja pojedyncza mała. Punkty można przyznawać np. w zakresie:

-koordynowania akcji

-dystrybucji ulotek

-rozwieszania plakatów

-zorganizowania materiałów promocyjnych od sponsorów

-zamówienie gadżetów

-przygotowanie projektów gadżetów

-transport materiałów promocyjnych

Ewaluacja

W ramach ewaluacji można zorganizować spotkanie, gdzie osoby przygotowujące akcje wypowiadają się na temat mocnych i słabych stron, celem poprawy działań w następnym roku i wzmocnieniu tego, co było prowadzone dobrze.

Historia

Akcja po raz pierwszy przeprowadzona w dniach 23-26 maja 2013 roku. Projekt „Superbohaterowie” prezentowany był podczas Project Fair na ZD w Łodzi 2013, gdzie spotkał się z dużą aprobatą Jury.

Koordynator Lokalny Projektu

Paula Dmochowska paula.dmochowska@gmail.com

Patronaty i Współpraca

RUSS UWM

Przydatne linki

http://kortowiada.pl/2013/