Przychodnia Studencka – Oddział Bydgoszcz

„Przychodnia Studencka” to projekt w ramach, którego studenci pod nadzorem lekarzy będą wykonywać podstawowe badania osobom najbardziej potrzebującym. Celem akcji jest umożliwienie zasięgnięcia porady lekarskiej mieszkańcom miasta, którzy z powodu trudności materialnych nie mają możliwości korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki udziałowi w akcji przyszli lekarze nabywają cenne umiejętności związane nie tylko z wykonywaniem podstawowych […]

Read More

Warsztaty ALS/BLS

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu- zapoznanie studentów kierunków medycznych z praktycznym podejściem do pierwszej pomocy. grupa docelowa- Studenci kierunków medycznych zasięg projektu – 15 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE- akcja mała Oddział autorski- Sposób realizacji projektu: Projekt jest realizowany we współpracy ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, oraz z Kołem Medycyny Ratunkowej. Na cyklicznych spotkaniach z lekarzami specjalizującymi się […]

Read More

Ratowanie na spontanie

Kursy pierwszej pomocy prowadzone na lekcjach przysposobienia obronnego, w ramach przygotowania do egzaminu na prawo jazdy czy podczas festynów medycznych opierają się przede wszystkim na nauce resuscytacji. Zatrzymanie oddechu i krążenia jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem stanowiącymbezpośrednie zagrożenie życia, dlatego każdy obywatel powinien umieć udzielić pomocy w takim przypadku. Jednak prawdopodobieństwo tego, że przyjdzie nam reanimować […]

Read More