Praktyki w Ministerstwie Zdrowia

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: przedstawienie Członkom Stowarzyszenia zasad działania Ministerstwa Zdrowia, jako organu decydującego o programie nauczania medycyny i ochronie zdrowia w Polsce grupa docelowa: najbardziej aktywni Członkowie Stowarzyszenia – zarówno lokalnie jak i ogólnopolsko zasięg projektu: 20-30 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: średnia Odział autorski: nieznany Sposób realizacji projekt […]

Read More

Warsztaty Podstaw Pielęgniarstwa

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu – Nauka podstawowych czynności pielęgnacyjnych: Założenie kaniuli obwodowej Pobranie krwi Wykonanie wlewki doodbytniczej Zakładanie rękawiczek chirurgicznych (sterylnych) Cewnikowanie kobiety Bandażowanie kończyny górnej i dolnej Zakładanie sondy dożołądkowej Postępowanie w krwotokach grupa docelowa – studenci studiów medycznych zasięg projektu – 50 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE – duża średnia […]

Read More