Przychodnia Studencka – Oddział Bydgoszcz

„Przychodnia Studencka” to projekt w ramach, którego studenci pod nadzorem lekarzy będą wykonywać podstawowe badania osobom najbardziej potrzebującym. Celem akcji jest umożliwienie zasięgnięcia porady lekarskiej mieszkańcom miasta, którzy z powodu trudności materialnych nie mają możliwości korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki udziałowi w akcji przyszli lekarze nabywają cenne umiejętności związane nie tylko z wykonywaniem podstawowych […]

Read More