Praktyki w Ministerstwie Zdrowia

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: przedstawienie Członkom Stowarzyszenia zasad działania Ministerstwa Zdrowia, jako organu decydującego o programie nauczania medycyny i ochronie zdrowia w Polsce grupa docelowa: najbardziej aktywni Członkowie Stowarzyszenia – zarówno lokalnie jak i ogólnopolsko zasięg projektu: 20-30 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: średnia Odział autorski: nieznany Sposób realizacji projekt […]

Read More

Ogólnopolski konkurs przypadki medyczne

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: promowanie nauczania medycyny na bazie przypadków medycznych poprzez organizację konkursu ocenionego pod kątem merytorycznym przez specjalistów w konkretnych dziedzinach grupa docelowa: studenci medycyny w Polsce zasięg projektu: 1500 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: duża Odział autorski: Wrocław Sposób realizacji projekt organizowany jest w całości przez ogólnopolskie […]

Read More

Warsztaty prawa dla studentów medycyny

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: zwiększenie poziomu wiedzy studentów medycyny na temat prawa medycznego ze względu na niską ilość godzin tego przedmiotu oraz duże znaczenie odpowiedzialności prawnej lekarzy w obecnych czasach grupa docelowa: studenci V, VI roku, lekarze stażyści zasięg projektu: do 200 osób na akcję klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: mała […]

Read More

Peer Support

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: informowanie nowych studentów o przedmiotach, podręcznikach, mieście w którym będą studiować w postaci komunikacji przez Facebook, organizacji spotkań informacyjnych i integracyjnych oraz wyjazdów „zerowych” grupa docelowa: studenci I roku kierunku lekarskiego zasięg projektu: 4500 osób w całej Polsce klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: duża Odział autorski: nieznany […]

Read More

Podstawy chirurgii

Ogólny opis projektu status projektu: ogólnopolski cel projektu: podnoszenie umiejętności szycia i innych zdolności chirurgicznych studentów kierunków medycznych grupa docelowa: studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, ratownictwa niższych lat zasięg projektu: około 20 osób na jedną akcję klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: mała Odział autorski: nieznany Sposób realizacji Organizacja pojedynczych warsztatów w grupach około 20 osobowych, uczonych […]

Read More

Warsztaty ALS/BLS

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu- zapoznanie studentów kierunków medycznych z praktycznym podejściem do pierwszej pomocy. grupa docelowa- Studenci kierunków medycznych zasięg projektu – 15 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE- akcja mała Oddział autorski- Sposób realizacji projektu: Projekt jest realizowany we współpracy ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, oraz z Kołem Medycyny Ratunkowej. Na cyklicznych spotkaniach z lekarzami specjalizującymi się […]

Read More

Warsztaty Podstaw Pielęgniarstwa

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu – Nauka podstawowych czynności pielęgnacyjnych: Założenie kaniuli obwodowej Pobranie krwi Wykonanie wlewki doodbytniczej Zakładanie rękawiczek chirurgicznych (sterylnych) Cewnikowanie kobiety Bandażowanie kończyny górnej i dolnej Zakładanie sondy dożołądkowej Postępowanie w krwotokach grupa docelowa – studenci studiów medycznych zasięg projektu – 50 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE – duża średnia […]

Read More

Warsztaty Porodu Fizjologicznego

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: cel projektu – zapoznanie studentów z mechanizmem porodu fizjologicznego, praktyczne zajęcia z odbierania porodu na fantomach, omówienie zasad postępowania podczas porodu ulicznego grupa docelowa – studenci kierunku lekarskiego zasięg projektu – 20 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE – akcja mała Oddział autorski – Warszawa Sposób realizacji projektu: Warsztaty są […]

Read More

Warsztaty Umieranie Ludzka Rzecz

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu – przełamanie tabu, które otacza temat śmierci i umierania oraz przekazanie studentom podstawowych zasad pracy z osobami śmiertelnie chorymi ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych. Szczególny nacisk jest położony na odpowiednią komunikację pomiędzy lekarzem a chorym oraz zapoznanie się z metodami radzenia sobie ze śmiercią pacjentów. grupa docelowa – […]

Read More

WARSZTATY ECHOKARDIOGRAFII

CZĘŚĆ GŁÓWNA Ogólny opis projektu: Cel projektu – celem projektu jest praktyczna nauka Echokardiografii grupa docelowa – grupę docelową stanowią studenci medycyny zasięg projektu – 5 osób klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE – akcja średnia Oddział autorski – Sposób realizacji projektu: Projekt realizowany jest w postaci warsztatów prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Klinik Kardiologii. Jeden cykl […]

Read More