ThinkPink! jest to coroczna akcja o charakterze happeningu, skupiająca się na nowotworach złośliwych narządów kobiecych – raku piersi oraz raku szyjki macicy. Ma ona w założeniu promować wśród kobiet zachowania prozdrowotne i zachęcać do regularnych badań kontrolnych. Staramy się trafić do jak najszerszego grona kobiet z informacjami na tematy takie jak: czym są nowotwory narządów kobiecych, co sprzyja ich rozwojowi, jaka jest profilaktyka, co można zrobić aby ich uniknąć, jak samodzielnie się badać oraz jakie objawy powinny zwrócić uwagę i gdzie zgłosić się w celu diagnostyki i leczenia. W ramach akcji zachęcamy do wykonywania badań kontrolnych oraz umożliwiamy bezpłatne ich wykonanie.

Cele projektu

1. Przedstawienie charakterystyki raka piersi oraz raka szyjki macicy.

2. Zapoznanie kobiet z aktualną skalą zagrożenia w Polsce i na świecie.

3. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi i szyjki macicy

4. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich

5. Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.

6. Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania diagnostyczne

w kierunku raka szyjki macicy oraz raka piersi.

7. Przedstawienie sposobów leczenia.

Grupa docelowa

Akcja skierowana jest do kobiet w każdym wieku. W przypadku młodszej grupy wiekowej nacisk kładziemy na promowanie zachowań prozdrowotnych, szeroko pojętą profilaktykę oraz budowanie nawyków samobadania, obserwacji własnego ciała pod kątem niepokojących zmian oraz regularnego poddawania się badaniom przesiewowym. U kobiet starszych (grupa wiekowa w której nowotwory te są najczęściej diagnozowane) zwracamy szczególną uwagę na zachęcanie do badań kontrolnych m.in. przez dostarczenie informacji na temat możliwości ich bezpłatnego wykonania.

Opis akcji

1. Kontakt z galerią handlową czy innym miejscem publicznym, w którym chcemy zorganizować happening. Dzwoniąc musimy mieć propozycję terminu i planowane elementy akcji aby móc poinformować osobę odpowiedzialną co musiałaby nam zapewnić jeśli zgodzi się na organizację akcji. Najlepiej poprosić o maila i przesłać project proposal.

2. Kontakt z centrum medycznym bądź inną placówką, która może bezpłatnie zapewnić obecność lekarza i sprzętu do wykonywania badań (w naszym przypadku było to USG piersi i USG szyjki macicy), poinformowanie o czasie i miejscu akcji, wysłanie project proposala.

3. Kontakt z pozostałymi partnerami w celu przedstawienia oferty współpracy: np. Towarzystwo Amazonki, znana marka bielizny (organizacja brafittingu).

4. Uzyskanie patronatu dla akcji- u nas była to Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Zapewnili nam mnóśtwo bezpłatnych materiałów- ulotki i inne gadżety do rozdawania- kosmetyczki itd.

5. Rozpisanie dokładnego grafiku godzinowego na akcję: stanowisko informacyjne z ulotkami oraz stanowisko instruktażowe do nauki samobadania piersi. Zapewnienie obsługi stanowisk.

6. Zapewnienie transportu materiałów na miejsce akcji oraz organizacji stoisk.

Kalendarium pracy z projektem

Akcja powinna się odbyć w październiku, w ramach Pink October więc za jej organizację trzeba się zabrać miesiąc wcześniej- we wrześniu. Ważne żeby KLP był wybrany wcześniej bo ja zaczęłam działanie dopiero po rozpoczęciu roku akademickiego więc akcji nie udało się przeprowadzić w październiku. Jeśli we wrześniu zacznie się pracę wg powyżej przedstawionych punktów to na tydzień przez planowanym terminem wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik.

Materiały

1. plakat promujący akcję

2. project proposal wysłany do centrum medycznego zapewniającego obecność lekarzy

3. logo projektu

4. artykuł promujący akcję:

http://krakow.dlastudenta.pl/dlaStudentki/artykul/Studenci_z_Krakowa_w_akcji_przeciwko_rakowi

,101705.html

Nasza działalność

Projekt jest bardzo młody- w tym roku akademickim odbył się drugi raz. Rok wcześniej jego pierwsza edycja wyglądała bardzo podobnie- można było wykonać bezpłatne badania, nauczyć się na manekinie prawidłowej techniki samobadania oraz wiele się dowiedzieć na temat nowotworów kobiecych i ich profilaktyki.

Rozliczanie akcji

W przypadku naszego Oddziału akcja spełniała kryteria dużej akcji. Punkty zostały przyznane za przygotowanie i rozwieszanie plakatów, obsługę stanowisk podczas akcji, transport materiałów, promocję akcji w mediach przez napisanie i opublikowanie artykułu oraz pozyskanie patronatu.

Koordynator Lokalny Projektu

Anna Natkaniec, tel. 882 837 998, e-mail: anna.karolina.natkaniec@gmail.com , oddział Kraków

Patronaty i współpraca

Patronat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Partnerzy: Krakowskie Towarzystwo Amazonki, firma Triumph, Centrum Medyczne Ujastek

Wydarzenia

zdjęcia z tegorocznej akcji:

https://plus.google.com/photos/110137631252793419001/albums/5958547886158097297?banner=pwa

Przydatne linki

artykuł promujący akcję:

http://krakow.dlastudenta.pl/dlaStudentki/artykul/Studenci_z_Krakowa_w_akcji_przeciwko_rakowi,101705.html

event na facebooku:

https://www.facebook.com/events/169605396579793/?ref_dashboard_filter=calendar