Tramwaj zwany pożądaniem” to flagowy i znany w Polsce projekt organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland we współprawcy z fundacją MTV Staying Alive. Podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu członkowie IFMSA-Poland edukują społeczeństwo w zakresie zdrowia reprodukcyjnego oraz tematyki HIV/AIDS.

Cele projektu

Cele główne:

• Ukazanie społeczeństwu problematyki zdrowia reprodukcyjnego i AIDS.

• Wzrost poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem

odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Cele szczegółowe:

• Ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.

• Obniżenie liczby zachorowań na AIDS.

• Wzrost poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

• Promocja szeroko pojętych zachowań prozdrowotnych z zakresu zdrowia reprodukcyjnego.

• Zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych.

• Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat chorób przenoszonych drogą płciową.

• Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpiecznych kontaktów interpersonalnych.

• Promocja odpowiedzialności za drugiego człowieka w zakresie chorób mogących wynikać z niebezpiecznych kontaktów interpersonalnych.

• Zapewnienie informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

• Szerzenie tolerancji dla osób zakażonych wirusem HIV, chorych na AIDS.

• Ukazanie możliwości pomocy osobom chorującym na AIDS.

• Kreowanie dobrego wizerunku nas – przyszłych medyków w oczach społeczeństwa.

• Integracja społeczeństwa studenckiego.

• Rozwój kontaktów międzyuczelnianych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu są osoby młode znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka. Jednakże projekt ma na celu wzost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS w każdym przedziale wiekowym.

Opis Akcji

Podczas trwania akcji poszczególne oddziały IFMSA-Poland wynajmują na tę akcję tramwaj/autobus, który bezpłatnie rozwozi uczestników do wpółpracujących w ramach wydarzenia klubów. W czasie podróży każdy uczestnik uzyskuje porady od SafePatrol czyli wyszkolonych edukatorów oraz uczestniczyć w wyjątkowym BusParty. W klubach dla uczestników czekają konkursy z nagrodami od partnerów oraz specjalne zniżki.

Kalendarium pracy z Projektem

wrzesień- marzec : poszukiwanie partnerów akcji, poszukiwanie sponsorów

marzec/kwiecień: pozyskiwanie edukatorów, poszukiwanie partnerów medialnych akcji

maj: organizacja wydarzenia

Przydatne materiały dla uczestników

Materiały wykorzystywane podczas akcji są pozyskiwane od naszych partnerów. Należą tu ulotki, broszury informacyjne, prezentacje i gadżety. Wszystkie związane są z tematyką akcji i nawiązują do problematyki HIV/AIDS.

Nasza działalność

W edycji śląskiej wzięło udział 19 wyszkolonych edukatorów będących członkami IFMSA-Poland oddziału Śląsk. W krakowskiej edycji wzięło udział 8 edukatorów będących członkami IFMSA-Poland oddziału Kraków. Informowali oni uczestników w zakresie problematyki zdrowia reprodukcyjnego oraz HIV/AIDS. Każdy z edukatorów był wyposażony w materiały edukacyjne oraz gadżety, które były rozdawane uczestnikom akcji.

Rozliczanie akcji

Wydarzenia w ramach projektu traktowane są jako akcje duże. Związane jest to z dużym nakładem pracy, który trzeba włożyć aby zorganizować wydarzenie w danym mieście. Punkty przyznawane są za za każdą czynność, która związana jest z przedsięwzięciem począwszy od poszukiwania partnerów akcji aż po edukowanie uczestników.

Ewaluacja

Przy realizacji „Tramwaju zwanego pożądaniem” stosujemy metodę ewaluacji polgającą na ankietowaniu zarówno uczestników akcji, jak i wolontariuszy. Ankieta ewaluacyjna wypełniana jest po zakończeniu akcji obowiązkowo przez wszystkich wolontariuszy. Mogą oni wypowiedzieć się na temat sposobu przeprowadzania akcji oraz reakcji, jaką zaobserwowali wśród uczestników. Ankieta skierowana do uczestników akcji wypełniana jest dobrowolnie i dotyczy również sposobu przeprowadzenia akcji, kompetencji oraz sposóbu kontaktu wolontariuszy z uczestnikami, a także przydatności akcji. Wiele przydatnych informacji uzyskujemy również od mediów, które dokonują raportu z akcji. Ostatnim punktem ewaluacji są sprawozdania z dotychczasowej działalności, sporządzane przez Koordynatora Narodowego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS po zakończeniu projektu.

Koordynator Ogólnopolski Projektu

Tomasz Goc goc.tomasz@yahoo.com +48 698628557

Oddziały i Koordynatorzy

Oddział Katowice – Tomasz Goc goc.tomasz@yahoo.com +48 698628557

Oddział Kraków – Łukasz Ścibik lukasz.scibik@uj.edu.pl +48 660457659

Ogólnopolskie

dlaStudenta.pl

RMF Maxxx

SKA Społeczny Komitet ds. AIDS

MTV Staying Alive

Lokalne

mariacka.eu

MMSilesia.pl

Klub Rajzefiber

Klub Oko Miasta

Klub Sofa

Klub Kitsch

Klub Genesis

Klubokawiarnia Łubu Dubu

Krajowe Cenreum ds. AIDS

Przydatne linki

https://www.facebook.com/TramwajZwanyPozadaniemPolska

Onet

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/slask/tramwaj-zwany-pozadaniem-na-ulicach-
katowic,1,5517682,region-wiadomosc.html

Rynek Zdrowia

http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Katowice-w-tramwaju-autobusie-o-HIV-
AIDS,130500,10.html

Moje Miasto Silesia

http://www.mmsilesia.pl/448357/2013/5/15/tramwaj-zwany-pozadaniem-pojedziesz-na-
impreze-i-przypomnisz-sobie-co-to-bezpieczny-seks?category=news

Gazeta

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,13910109,W_autobusie_beda_rozdawac_studento

m_prezerwatywy.html#LokKatTxt

Społeczny Komitet ds. AIDS

http://www.skaids.org/pl/news/2013/05/ska-partnerem-slaskiego-tramwaju-zwanego-
pozadaniem

Śląski Uniwersytet Medyczny

http://www.sum.edu.pl/aktualnosci.php?wid=18&news=2335&id&back=%2F

Dla Studenta

http://katowice.dlastudenta.pl/juwenalia/artykul/Podczas_Juwenaliow_opowiedza_o_AIDS,9

5038.html

mariacka.eu

http://mariacka.eu/wydarzenie/tramwaj-zwany-pozadaniem/

Manko

http://manko.pl/tramwaj-zwany-pozadaniem-2/