‘W kleszczach kleszczy’ to Ogólnopolski Projekt Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego SCOPH Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Projekt funkcjonuje od października 2011 roku w Oddziale Łódź IFMSA-Poland, jako oddziale macierzystym. Od kwietnia 2012 roku jest koordynowany przez Oddział Wrocław IFMSAPoland, od listopada 2012 przez Oddziały Poznań i Bydgoszcz, natomiast od marca 2013 przez Oddziały: Olsztyn, Lublin i Szczecin IFMSA- Poland.

W 2014 roku projekt funkcjonuje w 7-miu miastach – Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu

Od kwietnia 2012 roku ‘ W kleszczach kleszczy’ jest partnerem Ogólnopolskiej Kampanii ‘ KZM- zapobiegaj, zaszczep się’.

Główne cele projektu ‘ W kleszczach kleszczy’:

1. przybliżenie tematyki związanej z chorobami odkleszczowymi (objawy, diagnostyka, leczenie);

2. zaznajomienie z podstawowymi zasadami profilaktyki ( szczepienie przeciwko wirusowi KZM, postępowanie w życiu codziennym);

3. nauka prawidłowego i bezpiecznego usuwania kleszczy.

Staramy się propagować wiedzę na temat chorób odkleszczowych wśród jak największej ilości osób organizujemy zajęcia dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych, uczniów szkół średnich. Ponadto przeprowadzamy akcje w centrach handlowych, na Uniwersytetach III Wieku, a także uczestniczymy w Festiwalach Zdrowia i plenerowych imprezach sportowych takich jak Medicycling MTB Cup 30.06.2012, mediCup 23.06.2013. Więcej o Ogólnopolskim Projekcie ‘ W kleszczach kleszczy’ IFMSA-Poland: https://www.facebook.com/WKleszczachKleszczy

OPIS AKCJI

Dostępny w Project Proposal 2014

KALENDARIUM PRACY Z PROJEKTEM

05.04.2014 odbędzie się ogólnopolska akcja „Zdrowie pod kontrolą”, której głównym tematem będzie projekt „W kleszczach kleszczy”

Na co dzień jesteśmy tyle ile się da, tam gdzie się da. Każdy Oddział ma indywidualne kalendarium ustalane z KOPem na początku semestru, celem przedyskutowania potrzeb z PRem i sponsorem pod kątem zapotrzebowania na określone materiały.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

W roku 2013 udało nam się wyedukować 5990 osób, jednak najbardziej jesteśmy zadowoleni z całkowitej ilości wyedukowanych osób w latach 2011-2013 – 9612!