Światowy Dzień jest doskonałym momentem na zwrócenie uwagi społeczeństwa, w tym szeroko rozumianej grupy młodzieży, na problematykę związaną z zakażeniem HIV i chorobą .Powszechnie wiadomo, iż „najlepszym sposobem walki” z AIDS jest prewencja, a najlepszym sposobem prewencji – edukacja. W myśl tej zasady uważamy, że obchody Światowego Dnia AIDS są bardzo dobrą sposobnością na dotarcie do jak największego grona ludzi najbardziej zagrożonych – a więc ludzi młodych. Naszym atutem jest przynależność właśnie do tej grupy wiekowej, dlatego odbiorcy postrzegają nas jak kogoś równego sobie, komu łatwiej jest zaufać. To pozwala nam skuteczniej oddziaływać na świadomość śląskiej młodzieży.

Nasza wiedza na temat HIV I AIDS budowana jest na zajęciach z mikrobiologii, chorób zakaźnych, a przede wszystkim na szkoleniach prowadzonych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Cele projektu

Szerzenie praktycznej wiedzy na temat HIV/AIDS wśród najbardziej narażonej grupy wiekowej. Uświadomienie szczególnego znaczenia profilaktyki zarażenia HIV. Podniesienie poziomu tolerancji wobec osób zakażonych HIV.

Grupa docelowa

Młodzież naszych miast, Studenci szkół wyższych, Wszyscy zainteresowani

==Opis Akcji==

Plan wydarzeń

27.11.2013 r. Pokaz filmowy połączony z edukacją na temat profilaktyki zakażeń HIV i zachorowań na AIDS – Centrum Dydaktyczno –

Kongresowe UJ CM, S1

02.12.2013 r. Stoisko informacyjne: rozdawanie ulotek, czerwonych wstążek, broszur, udzielanie informacji na temat HIV/AIDS – Centrum

Dydaktyczno – Kongresowe UJ CM, hall

07.12.2013 r. RED PARTY – impreza otwarta połączona z edukacją, rozdawaniem ulotek i gadżetów – Kitsch Club, ul. Dajwór 16

Kalendarium pracy z Projektem

Najpóźniej miesiąc przed planowanym wydarzeniem należy określić dokładną datę/daty. Warto sprawdzić czy jesteśmy w posiadaniu koniecznych materiałów – ulotek, gadżetów. Jeśli nie, co najmniej 4 tygodnie przed wydarzeniem można wystąpić do Krajowego Centrum ds. AIDS o przesłanie materiałów lub spróbować pozyskać je z innego źródła. W zależności od rodzaju planowanego wydarzenia około miesiąc wcześniej powinno się również zarezerwować odpowiednie miejsce – lokal, klub, stanowisko na uczelni itd. Ponadto warto równie wcześnie zająć się przygotowaniem plakatu oraz dystrybucją aby zwrócić odpowiednio wcześnie uwagę jak największej ilości osób.

W tygodniu poprzedzającym wydarzenie należy zebrać osoby chętne do pomocy i przygotować ewentualne banery, plan stoiska itp. oraz dokładnie ustalić plan wydarzenie i przydzielić zadania.

Podsumowując, przygotowania należy zacząć NAJPÓŹNIEJ miesiąc przed planowanym wydarzeniem.

Materiały

broszury

plakat.jpeg – plakat akcji w Oddziale Kraków

ołówki, długopisy

Nasza działalność

3 akcje – pokaz filmowy, stoisko na uczelni oraz impreza w klubie

Rozliczanie akcji

Akcja była rozliczana jako akcja średnia, przyznano punkty za: stworzenie plakatu, przygotowywanie stoisk, transport materiałów na akcje, udział w akcjach jako edukator HIV/AIDS

Koordynator Lokalny Projektu

Paulina Wyszyńska

paulinawyszynskaa@gmail.com

600159710

Oddział Kraków

Wydarzenia

http://krakow.ifmsa.pl/pl/artykul,world_aids_day_2013,257

Przydatne linki

http://www.aids.gov.pl/

http://www.worldaidsday.org/

http://www.who.int/topics/hiv_aids/en/

==Inne==