CZĘŚĆ GŁÓWNA

Ogólny opis projektu:

 • Cel projektu- zapoznanie studentów kierunków medycznych z praktycznym
 • podejściem do pierwszej pomocy.
 • grupa docelowa- Studenci kierunków medycznych
 • zasięg projektu – 15 osób
 • klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE- akcja mała
 • Oddział autorski-

Sposób realizacji projektu:

 • Projekt jest realizowany we współpracy ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, oraz z Kołem Medycyny Ratunkowej. Na cyklicznych spotkaniach z lekarzami specjalizującymi się w ratownictwie medycznym, oraz w traumatologii zostaną omówione na podstawie prezentacji podstawowe zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz pierwszej pomocy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym . Dodatkowo zostaną przeprowadzone z aktualnie omawianego zakresu materiału ćwiczenia praktyczne na fantomach/pozoracyjnych ranach w 3/4-osobowych grupach, co ułatwi bezpośredni kontakt przeszkolonej już osoby z osobą biorącą udział w szkoleniu. Po zakończeniu cyklu ćwiczeń omówionych wyżej, następuje ostatnie spotkanie, na którym uczestnicy zostają postawieni w sytuacji, w której mają pomóc potrzebującym osobom z potrzebnymi im apteczkami, które zostają im wręczone. Sprawdza to ich umiejętności wyniesione z warsztatów, oraz zdolność działania pod presją. Pod koniec takiej pozoracji szkoleni zostają ocenieni i ewentualnie zostaje im powiedziane, nad czym jeszcze muszą popracować.

Materiały niezbędne do realizacji projektu z ujęciem przybliżonego kosztu: 

 • fantomy
 • bandaże
 • gazy
 • sztuczna krew, bądź preparat pozorujący krew
 • prezentacja multimedialna i rzutnik
 • szyny Krammera
 • przedmioty umożliwiające pozorację
 • CZĘŚĆ DODATKOWA
  • pliki