CZĘŚĆ GŁÓWNA

Ogólny opis projektu:

 • Cel projektu – Nauka podstawowych czynności pielęgnacyjnych:
  • Założenie kaniuli obwodowej
  • Pobranie krwi
  • Wykonanie wlewki doodbytniczej
  • Zakładanie rękawiczek chirurgicznych (sterylnych)
  • Cewnikowanie kobiety
  • Bandażowanie kończyny górnej i dolnej
  • Zakładanie sondy dożołądkowej
  • Postępowanie w krwotokach
 • grupa docelowa – studenci studiów medycznych
 • zasięg projektu – 50 osób
 • klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE – duża średnia
 • Oddział autorski – Warszawa

Sposób realizacji projektu:

 • Nawiązanie współpracy z zakładem, który udostępnia nam sale i fantomy, wykład wprowadzający, nauka wyżej wymienionych czynności przez studentów wyższych lat pielęgniarstwa.

Materiały niezbędne do realizacji projektu z ujęciem przybliżonego kosztu: 

 • Strzykawki
 • Igły
 • Wenflony
 • Sonda
 • Zestaw do cewnikowania
 • Wlewka
 • Bandaże elastyczne
 • Rękawiczki jednorazowe
 • Rękawiczki chirurgiczne
 • Sztuczna krew
 • Gaziki
 • Łączna kwota około 350 zł

CZĘŚĆ DODATKOWA

 • pliki