Ogólny opis projektu

 • status projektu: ogólnopolski
 • cel projektu: zwiększenie poziomu wiedzy studentów medycyny na temat prawa medycznego ze względu na niską ilość godzin tego przedmiotu oraz duże znaczenie odpowiedzialności prawnej lekarzy w obecnych czasach
 • grupa docelowa: studenci V, VI roku, lekarze stażyści
 • zasięg projektu: do 200 osób na akcję
 • klasyfikacja akcji wg taryfikatora SCOPE/SCORE: mała
 • Odział autorski: ogólnopolski

Sposób realizacji

 • Współpraca z firmą Pfizer Polska – 12 spotkań we wszystkich Oddziałach w Polsce w ciągu roku sponsorowanych przez w/w firmę. Spotkania składają się z części poświęconej prawu medycznemu, przygotowanej przez prawników oraz wystąpienia prelegenta z firmy farmaceutycznej na temat możliwości pracy w tej branży.
 • Lokalnie – seminaria, warsztaty na przypadkach, wykłady

Materiały niezbędne do realizacji

 • Sala seminaryjna lub wykładowa

Unifikowane ogólnopolsko

 • Jedynie dla współpracy z firmą Pfizer Polska – plakaty, opis wydarzenia i grafiki do wydarzeń na Facebooku, wzory ankiet z wyborem tematu oraz ewaluacyjnej
 • pliki

Osoba odpowiedzialna:  Michał Pers

 • tel.: +48 888 118 167
 • e-mail.: nome@ifmsa.pl

Partnerzy ogólnopolscy projektu: Pfizer Polska

Partnerzy lokalni projektu: brak

Wymagania specjalne do realizacji projektu:  Przestrzeganie unifikowanych zasad promocji ogólnopolskiej dla spotkań realizowanych we współpracy z firmą Pfizer Polska