Akcja mająca na celu niesienie pomocy Rodzinie Hospicyjnej (Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku), którą tworzą chorzy leczeni paliatywnie, ich rodziny oraz pracownicy hospicjum.

Cele projektu

Nasze działania w sposób szczególny dotyczą wolontariatu akcyjnego (pomoc w organizacji przyjęć, koncertów, zabaw dla dzieci).

Grupa docelowa

Pragniemy wspomóc osoby przebywające w hospicjum a także osoby tam pracujące

Opis Akcji

1. Otrzymanie informacji od osób pracujących w hospicjum o potrzebie pomocy.

2. Zebranie grupy osób potrzebnych do pomocy – wysłanie informacji do studentów

3. Wzięcie udziału w akcji

Kalendarium pracy z Projektem

Akcja odbywa się w różnych terminach przez cały rok. Dotyczy wydarzeń takich jak: Jarmark Bożonarodzeniowy, Wigilia dla podopiecznych hospicjum, organizacja balu karnawałowego itp.

Nasza działalność

W tym roku braliśmy udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, gdzie kwestowaliśmy kartki bożonarodzeniowe, ozdoby świąteczne, płyty z kolędami itp. oraz pomagaliśmy w organizacji Wigilii dla podopiecznych

Rozliczanie akcji

Pojedyncza akcja może być rozliczana jak akcja mała lub średnia – wszystko zależy od was i waszego zaangażowania.

Osoby uczestniczące w akcji – udział w akcji, gdy ktoś dostarczył jakieś materiały (np. pocztówki) to otrzymuje również punkty za transport materiałów oraz inne wykonane zadania.

Koordynator Lokalny Projektu

Monika Rychter m.rychter@gumed.edu.pl, Oddział Gdańsk

Wydarzenia

http://gdansk.ifmsa.pl/pl/artykul,wolontariusze_dla_hospicjum_jarmark_bozonarodzeniowy,304

Przydatne linki

http://www.hospicjum.info/

==Inne==