Projekt „Zaburzenia Odżywiania” polega na edukowaniu młodych ludzi w tematyce zaburzeń odżywiania oraz rozpowszechnianie związanych z tematem zagadnień wśród wszystkich grup wiekowych. Poprzez nasze działania możemy przeciwdziałać problemowi zaburzeń odżywiania. Prowadząc tak zwaną „Peer-education” w szkołach gimnazjalnych i licealnych mamy bezpośredni dostęp do młodych ludzi – przyszłości tego kraju. Są naszą główną grupą docelową, ponieważ jako ich „starsi koledzy” wpajamy im dobre nawyki żywieniowe, tłumaczymy na czym polega problem i przekonujemy, że warto dbać o własny wygląd, ale podkreślamy by robić to rozsądnie i przede wszystkim zdrowo. Pomaga nam w tym również współpraca z partnerami, wyznającymi te same trendy i dzielącymi tą samą grupę docelową.
Podstawowym elementem projektu jest „Peer-education”. Prowadzimy lekcje w szkołach gimnazjalnych i licealnych. Lekcja ma formę interaktywnego wykładu z użyciem prezentacji multimedialnej jako tło graficzne. Mogą być również oorganizowane konkursy ze „zdrowymi” nagrodami dla uczniów. Każda lekcja jest kończona krótką ankietą mającą na celu ewaluację akcji i element danych statystycznych. Innym rodzajem aktywności jest organizowanie stanowisk w centrach handlowych. Prezentujemy na nich swój materiał, promujemy partnerów, rozdajemy ulotki. Elementem przyciągającym przechodniów są widoczne plakaty i roll-uppy. Na stanowiskach nasi wolontariusze udzielają porad z zakresu zdrowego odżywiania, tłumaczą na czym polegają zaburzenia odżywiania, jakie są cechy osób, u których możemy podejrzewać wystąpienie choroby. Jest to ważny element, ponieważ jeżeli osoba dowie się tego od nas, istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdy zauważy cechy u osoby bliskiej postara się jej pomóc. Organizujemy również konferencje dla studentów, na których prezentujemy program naszego projektu o charakterze edukacyjnym. Podczas takich spotkań również nasi partnerzy mają możliwość do prezentacji, co jest bardzo ważnym elementem współpracy. Promujemy projekt w mediach – prasa, radio, telewizja, Internet – co sprawia, że ludzie wiedzą co robimy, dlaczego i np. Specjalnie tego dnia przychodzą do centrum handlowego, ponieważ wiedzą, że MY tam jesteśmy!

Cele projektu

Cele główne:

1.Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń odżywiania.
2.Edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania cech zaburzeń odżywiania u bliskich osób i
podstawowej pomocy tym osobom.
3.Przedstawienie społeczeństwu wytycznych dotyczących zdrowego i racjonalnego odżywienia.

Cele szczegółowe:

1.Przeprowadzenie w ciągu roku 100 lekcji w szkołach gimnazjalnych i licealnych w całej Polsce.
2.Przeprowadzenie min. trzech akcji w centrach handlowych i miejscach publicznych w ciągu roku w
każdym oddziale.
3.Przeprowadzenie 2 akcji ogólnopolskich w ciągu roku w całej Polsce.
4.Zwiększenie ilości odwiedzin na FunPage’u projektu prowadzonym na Facebooku w ciągu roku.
5.Zamieszczanie na FunPage’u projektu min. raz na dwa tygodniu nowego postu.
6.Zorganizowanie ogólnopolskiego szkolenia Koordynatorów Lokalnych Projektu przed upływem
Października 2014
7.Zwiększenie ilości partnerów ogólnopolskich projektu przed upływem października 2014.
8.Zaprojektowanie i zrobienie stroju maskotki naszego projektu przed upływem października 2014.

Grupa docelowa

Główną grupą docelową są nastoletni chłopcy i dziewczynki w wieku 14-19 lat, uczęszczający do szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ci młodzi ludzie dopiero uczą się o świecie i go poznają, dlatego są najbardziej podatni na manipulację ze strony pojawiających się trendów. Ze względu na mniejszą różnicę wieku pomiędzy Nami – studentami – a uczniami niż tą, która dzieli ich od nauczycieli, to MY będziemy mieli z nimi lepszy kontakt. Potrzebują naszej pomocy w racjonalnym ocenianiu za czym warto podążać, jeżeli chodzi o modę i trendy, a czego lepiej unikać oraz jak radzić sobie z presją społeczeństwa w danych zagadnieniach.
Kolejną grupą odbiorców są studenci i ludzie po studiach, pracujący. Bez względu na płeć, charakteryzuje ich szybki tryb życia, brak czasu na odpowiednie przygotowanie i spożywanie posiłków, brak czasu na odpoczynek i sen oraz presja otoczenia lub pracodawcy jeżeli chodzi o deadliny i wygląd. Należy im PRZYPOMNIEĆ jakie są prawidłowe nawyki żywieniowe, podnieść ich świadomość na temat zaburzeń odżywiania. Być może ich znajomi lub oni sami cierpią na te choroby, lecz pod wpływem szybkiego trybu życia i stresu nie zdają sobie z tego sprawy lub nie mają pojęciach o dalszych konsekwencjach zdrowotnych.

Opis Akcji

 

  1.  Należy zaprojektować materiały promocyjne, które będą używane podczas akcji, czyli plakaty oraz ulotki (opcjonalnie Roll-up) i inne. Posiadanie wcześniej zrobionego projektu zapewnia nie tylko dobrą organizację pracy, ale jest nieocenioną kartą przetargową wobec potencjalnego partnera, z którym negocjujemy przyłączenie się do akcji. Możemy pokazać partnerowi jak wyglądają materiały, pokazać że jesteśmy dobrze przygotowani do rozmowy z nim oraz dać mu możliwość zaproponowania jego własnych materiałów lub wprowadzenia zmian do naszych – np. dodanie logo partnera lub informacji o partnerze. Materiały powinny być przejrzyste, estetyczne oraz z zachowanym ogólnopolskim wzorcem. Powinny być oddane do druku optymalnie 2 tygodnie przed akcją. Wówczas drukarnia ma tydzień czasu na zrealizowanie naszego zlecenia, a my mamy dodatkowy bezpieczny tydzień w razie ewentualnych opóźnień.
  2. Zanim zaprojektujemy materiały promocyjne warto jest wypisać sobie listę partnerów, z którymi chcemy nawiązać współpracę przy organizowaniu danej akcji. Dzięki temu uwzględnimy ich profil działania w naszych materiałach i po dodaniu ich logo czy nadesłanych materiałów, całość będzie dobrze współgrać. Z partnerami kontaktujemy się po zaprojektowaniu materiałów i najlepiej przynajmniej miesiąc przed akcją, aby ewentualny partner miał czas na przygotowanie swoich materiałów, przesłanie ich nam, a przede wszystkim przemyślenie decyzji czy chce z nami współpracować.
  3. Po zaprojektowaniu materiałów i kontakcie wstępnym z partnerami należy umówić miejsce akcji. Do rozmowy na temat pozwolenia na przeprowadzenie akcji w danym miejscu należy się dobrze przygotować: wydrukować próbkę materiałów, albo przynajmniej wzór plakatu, być w stanie krótko opisać co to będzie za akcja, jaki jest jej cel, kto ją organizuje, jakie będą profity dla jednostki, która udostępnia powierzchnię na akcję, jak chcemy rozplanować powierzoną nam przestrzeń (np. poinformować, że nasze Roll-uppy mają 2m wysokości i chcemy rozstawić 3 stoły ze stanowiskami). Ważne jest też aby poruszyć kwestię wcześniejszej promocji akcji, czyli np. poprosić o pozwolenie na rozwieszenie plakatów na dwa tygodnie przed akcją. Najważniejsze – poprosić o spisanie prostej umowy, która potwierdza, że jednostka udostępniająca przestrzeń na przeprowadzenie akcji faktycznie zgadza się na nasze warunki. Często zdarzają się przypadki, że po umówieniu miejsca na akcję, finalnie nie udaje się jej przeprowadzić, ponieważ jednostka, z którą rozmawialiśmy dostała np. „lepszą propozycję”. Bezpiecznym terminem na umówienie miejsca jest termin 3 tygodnie przed akcją. Z kim należy rozmawiać, aby uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie akcji? Jeżeli chodzi o centrum handlowe kontaktujemy głównego managera centrum handlowego. W przypadku szkoły kontaktujemy się z dyrektorem lub pedagogiem szkolnym. Chcąc przeprowadzić akcję na uczelni musimy skontaktować się z dziekanatem, który pokieruje nas do odpowiedniej osoby.
  4. 2 tygodnie przed akcją należy zamknąć listę osób uczestniczących w akcji. Wcześniej (np. 3-4 tygodnie przed akcją należy zorganizować spotkanie informacyjno-organizacyjne, które ma na celu spotkanie z chętnymi do uczestnictwa w akcji, przekazanie im najważniejszych informacji, pokazanie materiałów jeżeli już je mamy, przeszkolenie z ewentualnych czynności, które będą wykonywane na akcji np. jak wykonywać pomiar BMI specjalną miarką.
  5. Przebieg akcji: Przychodzimy na miejsce akcji przynajmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia akcji w celu rozłożenia stanowisk, materiałów, zebranie wszystkich uczestników akcji. Podczas akcji część osób siedzi przy stanowiskach, a kilka osób zostaje zobowiązanych do roznoszenia ulotek i zachęcanie ludzi do odwiedzenia stanowisk naszej akcji. Poza materiałami promocyjnymi możemy użyć na akcji zrobionego przez siebie poczęstunku np. zdrowych owsianych ciasteczek. Po zrealizowaniu naszego planu akcji sprzątamy stanowiska. Pamiętamy o zostawieniu po sobie porządku, aby dbać o nasz wizerunek.
  6. Po akcji dokonujemy ewaluacji – podsumowania ile osób brało udział w akcji, ile materiałów zostało rozdanych, ile osób podeszło do stanowisk i innych danych statystycznych.

Kalendarium pracy z Projektem

Terminy przeprowadzania akcji są elastyczne i zależą od KLP.

Materiały

Prezentacja- Peer Education
Ulotki, plakaty, inne materiały promocyjne- Peer Education, Zdrowie Pod Kontrolą, Cook it yourself,
konferencje

Przydatne materiały dla uczestników

Scenariusz zajęć

– schemat przeprowadzania zajęd Peer Education.

Nasza działalność

Na podstawie danych statystycznych z ostatniego okresu rozliczeniowego do końca lutego 2014:
*liczba akcji wyniosła 100
*liczba wolontariuszy projektu wyniosła 124
*Liczba odbiorców projektu wyniosła 3108

Rozliczanie akcji

Akcje dzielimy na duże, średnie i małe. Podstawową informacją jest fakt, że jedną akcją jest zawsze jeden dzień pracy podczas akcji! Np. Jeżeli przeprowadzimy jednego dnia w szkole 3 godziny lekcyjne to liczy się to jako jedna akcja, a nie 3.
Przyznawanie punktów następuje na podstawie wypełniania wymienionych aktywności: pomoc przy transporcie materiałów, pomoc przy rozstawieniu stanowiska, obecność na stanowisku podczas akcji, wykonywanie innych czynności zgodnych z planem akcji w trakcie trwania akcji, pomoc w sprzątaniu stanowiska.

Ewaluacja

Ewaluacja jest bardzo istotnym punktem naszej pracy. Dokonujemy jej poprzez przeprowadzanie ankiet wypełnianych przez uczestników akcji oraz sporządzanie raportów np. w programie typu Microsoft Excel.

Koordynator Ogólnopolski Projektu

Maria Ocioszyńska
Tel. 790 558 870
E-mail: m.ocioszynska@gmail.com

Oddziały i Koordynatorzy

*Oddział Białystok – Karolina Jaroszek
Tel. +48 731 665 433 | E-mail: karolina.jaroszek@wp.pl
*Oddział Bydgoszcz – Emilia Kliczewska
Tel. +48 516 263 399 | E-mail: emiliakliczerwska@vp.pl
*Oddział Gdański – Iga Kościńska
Tel. +48 502 559 221 | E-mail: iga.koscinska@gumed.edu.pl
*Oddział Kraków – Aleksandra Gładycz
Tel. +48 500 075 487 | E-mail: alex5rock7@gmail.com
*Oddział Lublin – Anna Stępniak
Tel. +48 508 216 978 | E-mail: aanna.stepniak@gmail.com
*Oddział Łódź – Aleksandra Jasińska
Tel. +48 783 581 954 | E-mail: a.jasinska91@gmail.com
*Oddział Olsztyn – Karolina Rychcik
Tel. +48 607 214 168 | E-mail: karolina.rychcik@o2.pl
*Oddział Poznań – Katarzyna Latos
Tel. +48 501 071 393 | E-mail: katarzyna.latos@gmail.com
*Oddział Szczecin – Magdalena Maciorkowska
Tel. +48 697 530 184 | E-mail: magdalena.maciorkowska@gmail.com
*Oddział Śląsk – Maria Grzędzińska
Tel. +48 507 300 980 | E-mail: maria.grzedzinska@yahoo.pl
*Oddział Warszawa – Małgorzata Ponikowska
Tel. +48 665 301 100 | E-mail: malgorzata.ponikowska@gmail.com
*Oddział Wrocław – Sara Zięba
Tel. +48 606 788 986 | E-mail: sara.malgorzata.zieba@gmail.com

Patronaty i Współpraca

Ogólnopolskie

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania FECWIS

Lokalne

Wydarzenia w Oddziałach

Przydatne linki

https://www.facebook.com/odzywianiazaburzenia