Naszym celem jest przekazać wiedzę na temat autyzmu jak najszerszemu gronu studentów medycyny.

Opis Akcji

Należy zgłosić się do lokalnego ośrodka zajmującego się autyzmem. W Białymstoku jest to Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy Dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu, który chętnie organizuje takie warsztaty. Miejscem może być tenże ośrodek. Najcenniejsi się w tym projekcie odpowiednie osoby, które poprowadzą te warsztaty (powinny być to osoby pracujące na co dzień z cierpiącymi na autyzm w specjalistycznych ośrodkach). To tak na prawdę oni najlepiej będą wiedzieć jak takie warsztaty przeprowadzić. Dzięki nim, uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną na temat autyzmu, ale także doświadczyć na własnej skórze w jaki sposób dzieci dotknięte tą chorobą poznają świat zewnętrzny oraz jak wygląda ich terapia. W naszym oddziale zajęcia przewidziane są na grupę ok 15 osób, zajęcia trwają ok 4 godzin. Składają się z części teoretycznej i praktycznej – poznajemy poszczególnymi zmysłami, próbujemy rozpoznać przedmioty i zapamiętać ich kolejność itp., przechodzimy tor przeszkód, a zatem zajęcia bardzo interaktywne.

Kalendarium pracy z Projektem

Należy z odpowiednim wyprzedzeniem skontaktować się z ośrodkiem, mogącym przeprowadzić takie warsztaty. Po ustaleniu terminu należy z mniej więcej 2 tygodniowym wyprzedzeniem rozpocząć promocję, najlepiej na portalu społecznościowym (Facebook).

Nasza działalność

W roku akademickim 2013/2014 przeprowadziliśmy na razie 1 akcję, planowana jest 2. w semestrze letnim.

Rozliczanie akcji

Jest to raczej mała akcja (choć to zależy pewnie od osób prowadzących warsztaty i ich formy).

Ewaluacja

Zbieram komentarze ustne/pisemne na temat tego, jak podobały się warsztaty, czy są przydatne i godne polecenia.

Koordynator Lokalny Projektu

Paulina Jewdosiuk, mail: pjewdosiuk@gmail.com, tel. 696-869-683, oddział Białystok